Leir med Teknisk Komite
17.04.2010

Badstuen er fylt opp til randen av aikidoka, som tar seg til ansiktene og som kjenner at varmen gjør godt. Som kjøler seg ned med litt kaldt vann, eller som har hendene rundt en kald boks maltet bygg. En to timers treningsøkt på en fredagskveld med over 30 deltakere er nettopp ferdig.

Kveldens instruktør, Tor Anton Gaarder, har bevisst latt økten avslutte med å demonstrere en teknikk som forblir en ”cliffhanger”; et frampek mot neste økts innhold; et gløtt inn bak sceneteppet, som visst avslører at regissørene er samstemte; teknisk, pedagogisk og retorisk. Liksom Hans og Grete legges det brødsmuler langs stien, slik at vi kan finne tilbake igjen til startpunktet. Den røde tråden er kommet til syne og vil følge gjennom de kommende treningsøkter, som skal vise seg å være gjensidig utfyllende og konsonerende: Det er teknisk komité som igjen har arrangert TK-leir!For sjuende gang arrangerte teknisk komité leir for de to søsterklubbene Sentrum Aikido og OSI Aikidos medlemmer. Komiteens medlemmer, Birger Sørensen, Jo Ring Giske, og Tor Anton Gaarder, instruerte hver sin treningsøkt. Tema for helgen var møtet mellom våpenteknikk og taijutsu (teknikk uten våpen) i aikido, hvilken overføringsverdi som ligger i å tenke og bevege seg med et sverd i hendene.Rent så mange møtte opp at treningsøktene ble arrangert i den større salen til karateklubben. Gummimattene her inne hadde langt mer friksjon enn mattene i aikidosalen. Vanskeligere og mer omstendelig å gå shikko til tross, god plass til sverd gav andre fordeler igjen.For det var sverd som var en gjenganger gjennom leiren. Ved å benytte seg av tresverd, belyses det at grunnleggende prinsipper i bruk av sverd og aikdoteknikker overlapper. ”Mange aikidobevegelser har sine røtter i bruk av sverd og stokk, og hvis man kjenner igjen disse mønstrene kan det være lettere å forstå de bakenforliggende prinsipper bak teknikkene vi gjør til daglig”, forteller Jo Ring Giske.Under treningen til Jo Ring Giske må rømningsveien, en metalldør, åpnes. Det dogger på speilene. Lyden fra blåsebelgene inne i dojoen slipper ut sammen med dampen som byttes mot frisk luft. ”Det er ikke ille før det drypper av speilene” spøker Jo. En iherdig innsats legges inn for å beholde doggen på speilene, men mesteparten slipper ut som en ånd av en flaske så snart døren åpnes. I Birger Sørensen sin økt blir vi på alvor kjent med tresverdet. Grunnleggende bruk av sverd i kombinasjon av mer kjent aikido setter ting i nytt lys.Noen ble sikkert også svette etter hvert som det nærmet seg leirens gradering, som markerte avslutningen på leiren. Gratulasjoner og klemmer fulgte etterpå. Mye svette, kanskje noe blod, men forhåpentligvis ingen tårer ble fasit på leiren.Våpentrening

Gradering

Gradering


Resultatene leses opp

Eldar Austvoll

Tusen takk til Birger, Jo og Tor Anton for instruksjon, HansO for organisering, og Eldar for referatet!