Pensum

På nybegynnerkurset vil vi blant annet sørge for å gå gjennom det som er pensum til den første graderingen (6.kyu). På denne sida beskriver vi hva dette omfatter. Teksten kan virke kryptisk, men er ment som et hjelpemiddel når du har vært på trening og fått erfare med kroppen hvordan bevegelsene gjøres og føles. Tren, les, og tren igjen!

Bruk gjerne denne sida som et "kompendium" under nybegynnerkurset. Tenk deg om - lærte du noen av tingene beskrevet under på den forrige treningen? Spesielt japanske utrykk kan være vanskelig å få med seg mens man er på matta.


Graderingsskjema finner du her.

Søknadsskjema for kyu-grad, med litt ekstra informasjon om gradering på siste side, finner du her.
Bukk (rei)

Rei (bukk, hilsen) står meget sentralt i all budo (kampkunst) og inngår som den viktigste delen av etiketten i dojoen. Rent praktisk virker rei som et fysisk og psykisk klarsignal ved innledning av trening eller oppstart av teknikk.

På denne måten innleder rei en gradvis økt konsentrasjon og oppmerksomhet som kreves når en kommer inn i dojoen, når treningen starter og når en står overfor en partner. I motsatt rekkefølge virker rei som et avslutningssignal etter fullført teknikk eller fullført trening.

Videre utføres rei for å vise takknemlighet for at en har et sted å trene og at en har noen å trene med. Likeledes gjøres rei for å vise respekt og takknemlighet til de som har utviklet Aikido, de som holder kunsten vedlike og de som overfører sine kunnskaper til de trenende.

Til sist har rei en symbolsk funksjon i det at en må bøye seg og vise kontroll over seg selv, noe som er forutsetning for å kunne trene budo. Rei må gjøres helhjertet på en korrekt og ærbødig måte, med et rolig og takknemlig sinn, ellers har det ingen funksjon.

Denne følelsen må i størst mulig grad bevares under og etter treningen.


Positur (kamae)

Hidari kamae og migi kamae, utgangsstilling med henholdsvis venstre og høyre ben og hånd ledende frem. Hendene danner en "guard" rett foran deg, med en hånd høyt og en lavt. Hidari betyr venstre, og migi betyr høyre.

Utgangsstillingen uten "guard" kalles hanmi, "halv kropp". Dette er fordi kroppen er halvt fremovervendt, med den ene skulderen lenger fram enn den andre. Det fremste benet er bøyd, det bakre benet er tilnærmet rett. Fotbladene vender utover fordi bena er rotert i hofteleddet.

På bildene av oss under står vi nesten alltid i hanmi.


Fotarbeid (taisabaki)

Følgende steg danner grunnlaget for alle teknikkene våre:

IrimiEt skritt rett frem
TenkanEn pivotering rundt det fremre benet. Roter utover 180 grader på tåballen rundt stambeinet (den forrerste foten i utgangsstillingen hanmi)
KaitenSnu 180 grader ved å løfte hælene og rotere på tåballene etter tur
SokumenEt steg litt til siden og frem, for så å snu kroppen motsatt retning

Denne bildesekvensen viser kaiten - rotasjonsbevegelse. Hælen løftes her veldig høyt for å vise klart hva som skjer. Egentlig er det ikke mange millimetere det er snakk om. Bevegelsen kommer fra hoften, og tåballen roterer med en gang hoftebevegelsen gjør at vekten forsvinner fra benet.


Fallteknikk (ukemi)

Følgende fallteknikker gjør at man trygt kan trene alle teknikkene våre:

Mae ukemiFremover rulle
Ushiro ukemiBakover rulle (to varianter)
Mae chokuto ukemiFremover falldemping
Yoko chokuto ukemiFalldemping til siden
Ushiro chokuto ukemiFalldemping bakover

Mae ukemi kan også kalles zenpô kaiten ukemi, mens ushiro ukemi med rotasjon kan kalles kôhô kaiten ukemi.


Treningsrelaterte uttrykk

Den som angriper og ender opp med å bli kastet kalles uke, "den som tar i mot". Den som forsvarer seg og kaster uke kalles tore. Tore kan også kalles nage eller shite. Alle ordene er varianter over den som kaster eller gjør (teknikk).

Gyuaku hanmi, "motsatt hanmi", beskriver når tore og uke står i motsatt grunnstilling mot herandre. Hvis tore står i migi hanmi, står uke altså i hidari hanmi.

Ai hanmi, "samme hanmi", beskriver da tilfellet hvor tore og uke står i samme hanmi.

Bildet til høyre viser treningsformen hidari ai hanmi. Begge utøverne står med venstre fot og arm skutt fram. Begge har hendene oppe i guard, så hver utøver for seg står i hidari kamae. Når man står så nærme som på bildet, med håndkant (tegatana) som berører håndkant, kalles det shomen kontakt. Dette er et utgangspunkt for å lære teknikk mot rette slag ovenfra (shomen uchi).

De fleste teknikker kan utføres ved å gå inn foran eller bak uke, avhengig av angrepets form. Hvis uke trekker tore mot seg og inn i et slag er det for eksempel lettest for tore å lede kraften mot ansiktssiden til angriperen. Hvis uke derimot dytter tore vekk fra seg gir det mening for tore å snu kraften mot ryggsiden til uke. Teknikkerformer foran uke kalles omote, mens teknikkformer bak uke kalles ura.

En fullstendig teknikkbetegnelse for teknikken ikkyo (se under) kan for eksempel være katatedori ai hanmi ikkyo omote. Akkurat denne varianten er illustrert under.


Angrep (kogeki waza)

De to grunnleggende angrepene vi trener mest på i begynnelsen er grep rundt håndleddet og rett slag mot hodet. Rett slag mot hodet kalles shomen uchi, mens det vanligste grepet er katatedori; når angripers ene hånd holder fast forsvarers ene hånd.

Man kan tenke seg at angriper vil følge opp med at slag eller stikk med den frie hånden, og holder oss fast for å kontrollere avlevering av det egentlige angrepet.

Fordi både tore og uke står i hanmi vil katatedori se ulikt ut avhengig av fotarbeidet. Katatedori gyaku hanmi og katatedori ai hanmi er vist på bildet. Tore står i migi hanmi i begge tilfeller, mens uke angriper i hidari hanmi og deretter migi hanmi.


Stående teknikker (tachi waza)

Følgende er de kombinasjonene av angrep og teknikker som er pensum på første gradering:

AngrepHvilken hånd?Teknikk
Katatedori (håndleddsgrep)Gyuaku hanmiShihonage
Katatedori (håndleddsgrep)Ai hanmiIkkyo
Shomen uchi (rett håndkantsslag)-Ikkyo
Shomen uchi (rett håndkantsslag)-Irimi nageShihonage ("fire hjørners kast") er et kast der man griper og kaster partner via hans håndledd. Partner ender låst på bakken med armen bøyd inntil hodet og håndleddet inntil eget øre.

Bilder viser katatedori gyaku hanmi shihonage omote. Tore svarer på ukes trekkraft med å gå inn på ukes forside og markere slag mot ansiktet. Tore kutter deretter som med et sverd mens han snur seg 180 grader og feller angriperen.

Legg merke til at tore hele tiden beveger seg i hanmi, med hendene foran eget senter. Hånden uke holder vendes først med håndflaten opp for å sikre kontakt gjennom den første bevegelsen, og roterer deretter med kokyu ho som om tore løfter et sverd for hugg. Tore snur og kutter som om ukes arm er sverdet.

Det finnes mange varianter av denne teknikken. Vår grunnleggende versjon (kihonwaza) av omote-formen gjøres med to irimi skritt og atemi.


Ikkyo ("første prinsipp") er en felling av motstander ved å lede armen hennes i en sirkel, samtidig med et steg inn mot henne. Klikk på bildet for animasjon.

På aikidospråk sier vi at forsvarer kutter angriperen ned som med et sverd, og tar balansen hennes gjennom sin egen kroppsforflytning. Teknikken ender i en sittende lås hvor partners håndledd og albueledd kontrolleres.

Bildet til høyre viser katatedori ai hanmi ikkyo omote. Tore sikrer kontroll av ukes senter gjennom albuen og leder kraften i angrepet harmløst ned mot bakken.


Irimi nage ("entringskast") er et kast der man går inn bak partner og bruker egen rotasjon og partners kraft til å få ham ut av balanse. Klikk på bildet for animasjon.

Tore kontrollerer partners hode inntil skulderen sin, og kaster partner ved å "kutte" hodet hans opp og gå inn på tvers bak ryggen hans.

Legg merke til at tore jobber med hendene foran eget senter, holder uke kontant fast med venstre hånd i nakkegropen og utviser kontroll over partner etter fullført kast.


Sittende teknikker (suwari waza)

Teknikker fra sittende stilling er et viktig verktøy for å lære seg de tilsvarende stående teknikkene korrekt. Når man sitter på kne er det vanskeligere å "jukse" med fotarbeidet.

Shikko er å flytte seg rundt ved å gå på knærne. Man kan gå både fremover ("mae") og bakover ("ushiro").

Klikk her for en bildeserie.Suwariwaza shomenuchi ikkyo er samme teknikk som beskrevet over, bare utført på knærne.

Bildet viser suwariwaza shomen uchi ikkyo omote. Legg merke til tores albuekontroll, grep og hoftevridning. Til sammen tillater disse elementene forflytning (taisabaki) med hele kroppen (zentai) under ett. Teknikkens integritet ivaretas samtidig som treningsformen styrker hofter, ben og kjernemuskulatur.


Suwariwaza shomenuchi irimi nage er samme teknikk beskrevet som over, bare utført på knærne. Klikk på bildet for animasjon.

Tores fotarbeid er i dette tilfellet irimi tenkan, irimi. Hun går dypt inn bak uke idet uke slår shomen uchi, og snur med uke foran eget senter. Tore er nødt til å gå et tydelig siste irimi skritt med hele kroppen for å kaste uke.


Suwariwaza kokyu ho ("pustekast") er en sittende øvelse for å trene på avslapning, ekstensjon i armene samt riktig bruk av håndledd. Klikk på bildet for animasjon.

Partner griper begge håndleddene, og man gjør et uanspent men kontant "kutt" oppover med begge hendene sine for å få partner ut av balanse. Partner ledes så videre ned til høyre eller venstre, som i et vanlig kast.

Legg merke til at tores albuer holdes lavt gjennom hele bevegelsen. Ukes albuer roteres i motsetning opp over skulderhøyde i det tore gjør kuttbevegelsen. Dette er et tegn på at uke har mistet kraften i grepet og balansen i angrepet sitt, og er et resultat av kokyu ho.


Håndleddstøyninger

Mange av teknikkene i aikido låser eller tøyer håndleddene. Derfor styrker vi disse hver trening under oppvarmingen.

Bildesekvensen til høyre viser tøyeøvelser for ikkyo, nikyo, kotegaeshi, sankyo, shihonage og yonkyo.

Ikkyo (1a-b): Godt grep rundt håndbaken. Nikyo (2a-b): Sirkelbevegelse låser håndleddet langs to akser. Kotegaeshi (3a-b): Lillefinger i håndleddskroken, tommel mellom lillefinger- og ringfingerknoke. Sankyo (4): Hånden holdes vinkelrett mot bakken og roteres rundt egen akse. Shihonage (5a-b): Sirkelbevegelse i samme plan som bakken, samme grep som kotegaeshi. Yonkyo (6a-b): Press med innsiden av pekefingerknoken på nervene mellom radius og ulna. Grepsstyrken kommer fra lillefingeren, som i alle andre aikidogrep.


Andre teknikker, ord og uttrykk

Kokyu ho betyr pusteteknikk. Aikido handler i stor grad om å binde kropp og sinn sammen med pusten for å fokusere hundre prosent av seg selv på det man gjør. Kokyu ho betegner dermed både en type bevegelse kjennetegnet av korrekte rotasjoner og sirkelbevegelser, og riktig bruk av pust. Resultatet er en uanspent men kraftfull bevegelsesfrihet.

Haishinundo er en ryggstrekkøvelse, som ofte gjøres på slutten av treningen. Øvelsen ender i en god strekk for hele ryggraden, samtidig som flere aikidoprinsipper benyttes for å komme i posisjon. Det er mulig å gjøre øvelsen om til et kast over ryggen. Legg merke til vinkelen på tores hender; dette er nok et eksempel på kokyu ho.

Maai er et begrep som betegner avstand, i både tid og rom. Dette vil si at korrekt timing og korrekt posisjonering begge er aspekter ved maai.


Generelle gode råd

Snu aldri på hælen. Roter alltid på tåballene.

Se til at lårbenet (femur) peker samme vei som foten når du står i hanmi, strekker under oppvarming og gjør teknikk. Hvis kneet peker en vei og tærne peker en litt annen, skaper du skadelige vridninger inne i kneleddet. Kneet er et hengselledd, ikke et kuleledd. Vridning i foten må komme fra en åpnende bevegelse i hofteleddet, slik at hele benet roterer.

Lås aldri knærne. Med andre ord, ha alltid en liten bøy i knærne.

Hold haka inn til brystet når du gjør ukemi.

Hold senteret lavt. Den eneste måten å gjøre dette på er å bøye bena. Hold senteret lavt gjennom alle bevegelser.

Når du har fått kontakt med partner trenger du ikke lenger å benytte blikket utelukkende på ham eller henne. Se opp og fram, orienter deg i forhold til de andre på matta, og se om det er plass til å kaste der du har tenkt. Holdningen din vil bli mye bedre når du bruker blikket riktig.
The key to good technique is to keep your hands, feet and hips straight and centered. If you are centered, you can move freely. The physical center is your belly; if your mind is set there as well, you are assured of victory in any endeavor.
- Ueshiba Morihei, The Art of Peace