Siri Øiesvold

Intervju med Siri Øiesvold, OSI Aikidos første hovedinstruktør

Intervjuet er basert på samtaler og epostintervju med Siri, samt et dokument om oppstarten som Siri forfattet ved en tidligere anledning. Noe informasjon er hentet fra andre kilder som bekrefter årstall eller andre detaljer.

Birger Sørensen har bidratt med erindringer og bilder i et lite intervju i intervjuet.

Klubben vil gjerne rette en takk til Siri Øiesvold, Ina Tin, Line Valen, John Groves og alle andre som var med på å starte klubben og aikidomiljøet i Oslo.Siri med et bilde gitt av Osho-san. Klikk
for fullversjon. Desember 2009.
Siri forteller:

Siri Øiesvold og Ina Tin var begge ute for å oppleve verden på egenhånd: Siri i Latin-Amerika i 1979-1980 med en venninne, og Ina på motorsykkeltur alene i Spania i 1980. Siri kom først hjem og dro på besøk til judotrener Rosie Evans i Tromsø. Der oppe rakk hun å trene med Birger Sørensen i november og desember 1980.- Hvordan begynte du selv å trene aikido?

Jeg husker godt at jeg satt i Tromsøhallen og så på en Aikidotrening, ble betatt og fasinert av bevegelsene (som jeg hadde sett bilder av og lest litt om på forhånd) og spurte pent om det var mulig å få være med på neste trening.

Birger svarte at ”det var ikke helt greit å komme sånn midt i semesteret”, så da måtte jeg love å konsentrere meg skikkelig. Men siden jeg kunne fallteknikk fra judotreningen var det ganske greit, - jo - jeg fikk prøve. Jeg husket oppvarmingen, men ellers var det mye høyre, venstre, føtter og armer jeg konsentrerte meg om.
Birger Sørensen forteller:

Vi trente i Tromsøhallen med mye god plass og stadig noen som kom for å se på. Særlig husker jeg torifune ki-ai -ene gjorde at vi fikk oppmerksomhet. Da Siri kom husker jeg at hun sa hun kunne Tae Kwon Do - ssv var det grunnen til at hun fikk begynne slik uten videre. Siri var en litt uvanlig Tae Kwon Do utøver; smilende og positiv. De andre som kom fra karate for å prøve seg var gutter og studenter som ikke smilte på matta. Jeg har kikket tilbake og funnet Siri på et bilde fra vinterleiren i Tromsø 1981.Bente Ottersen og Siri. Bilde fra Siris
fotoalbum. Klikk for fullversjon.Vinterleir i Tromsø 1980 eller 1981. Bilde fra Birgers fotoalbum. Klikk for fullversjon.


Da Ina kom hjem like etterpå ble vi etterspurt av selvforsvarsmiljøet i Tromsø. Rosie tilbød oss å være hjelpeinstruktører i Tromsø fordi vi trente Tae-kwon-do og de skulle starte sitt første selvforsvarskurs for kvinner. Jeg tror vi var der og trente Aikido fra januar til mars 1981, og fikk med oss et besøk fra Kanetsuka sensei før påske. Jeg tror Ina avsluttet med en påskeskitur sammen med Kåre.

Kanetsuka sensei sa at vi godt kunne fortsette på egenhånd i Oslo, så skulle han hjelpe oss så godt han kunne, og vi måtte komme på besøk til ham i London.

Kanetsuka sensei. Bilde fra Siris
fotoalbum. Klikk for fullversjon.


- Hvordan var treningen i Oslo i begynnelsen?

Hjemme i Oslo kjøpte vi matter, Siri renset rommet i kvinnekollektivet Hexereiret på Røa for alt annet enn en seng foran vinduet, og i det rommet trente vi fram til sommerleiren i England. I 1980 - 81 var det stadig besøk fra Birger, Bjørn Eirik eller Kåre som trente ute og inne i Hexereiret. Sommeren 1981 reiste Ina og jeg til London og sommerleir i Chester for å lære mer aikido, og da traff vi John Groves som er engelsk, men trente i Oslo med en som het Mette. De hadde lært litt av en franskmann som ikke lenger var i Oslo. Høsten -81 fikk vi derfor større lokaler og trente heretter på Frysja senter hvor John arbeidet.
Røa: Line, Siri, Ulf, Kanetsuka sensei.
Klikk for fullversjon.


- Og så ble det klubb?

Vi tok inn den første eleven våren 1982, og det var Line Valen som senere ble sekretær i klubben. Så klubben startet i 1982. Det var Kanetsuka sensei som mente at vi burde starte en klubb i Oslo, og jeg ble hovedtrener, Ina reservetrener, John kasserer og Line sekretær. Det var sensei som "delte ut" vervene og sa "kom igjen dette klarer dere!" Under det første besøket av sensei våren 1982 trente vi i gymsalen på forsøksgym i Lakkegata. Sensei tok halv pris siden vi var i startfasen. Birger ble også invitert på selvforsvarsleir på Utøya i Tyrifjorden for å instruere Aikido på en selvforsvarsleir for kvinner. (Se bilder lenger nede)

Birger forteller:

Siri inviterte meg til å komme og instruere på deres KiK leir (Kvinner i Kamp) sommeren 1981. Jeg husker at jeg lurte på hvordan denne KiK-leiren skulle arte seg, men det viste seg å være en flott leir med mange jenter som gjerne ville lære aikido. Dessuten husker jeg at Gyri (hennes første sommerleir som 1,5 åring) fikk stor oppmeksomhet :-). Siden det var mange forskjellige tilnærminger til selvforsvar på leiren, gjorde vi en avtale om at jeg kun skulle instruere aikido og kanskje noe aiki-ken og aiki-jo. Riktignok lovet jeg å legge noe mer vekt enn vanlig på detaljer rundt forskjellige leddlåsinger og triggerpunkter.


Kanetsuka sensei og Line Valen. Berit
og Kristin bak. Klikk for fullversjon.
- Men klubben var ennå ikke affiliert med Universitetet i Oslo?

Vår vei til å bli studentklubb begynte med at vi leide oss inn på Blindern der vi fikk låne judomatter gratis neste gang sensei kom (våren 1983). Vi ble tatt opp i Universitetets Idrettsklubb (UIK), forløperen til Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI), i vårsemesteret 1983.

Birger Sørensen forteller:

Det er viktig å få med at Kanetsuka sensei var svært imponert og begeistret for Siri og Ina som startet med Aikido i Oslo, og opptatt av at vi i Tromsø måtte forsøke hjelpe til. "Oslo is important for aikido" som han sa!Siri med flere. Sal 6, Idrettsbygget.
Klikk for fullversjon.


- Hvordan forløp din egen trening på den tiden, Siri?

Jeg reiste til London i 3 måneder våren 1983 for å trene aikido og studere shiatsu og makrobiotisk kokekunst ved Kushi Instituttet sammen med Martin fra aikidoklubben i Tromsø. Vi bodde i Zendoen i London og praktiserte zenmeditasjon 2 timer hver morgen. Så trente vi aikido når sensei kom til London, og haiket eller busset opp til Oxford for å trene mer der, og så var det shiatsu-undervisning på kveldstid. Martin (se bilde under) traff jeg høsten 2001 på et lærerstevne for steinerskolelærere. Han har fullført steinerpedagogisk utdanning, praktisert som steinerskolelærer noen år, og jobber nå på Oslo by steinerskole.
Hatha yoga med Osho-san, Chester.
Klikk for fullversjon.


Våren 1991 trente jeg aikido i Trondheim mens jeg studerte forurensning og startet på hovedfag i økologi der oppe. Høsten -91 og våren -92 trente jeg aikido i Manchester mens jeg tok en mastergrad i ”Pollution and environmental control”.

Kanetsuka sensei, Chester.
Klikk for fullversjon.


- Hvor lenge trente du aikido alt i alt?

Siste opplysninger i medlemsboka mi var Shodan i 1990, instruktørseminar i Trondheim 1991 og sommerleiren i Kabelvåg 1992 (Da hadde jeg flyttet til Tromsø). Så jeg trente aikido i 12 år alt i alt.

Takk for en fin tid! Mange av de beste vennene mine fikk jeg gjennom dette miljøet, og selv om de fleste av dem ikke trener lenger fortsetter kontakten og vennskapet!

Gruppebilde sal 7 til høyre: Ulf Evenås, Kanetsuka sensei, Line Valen, Siri Øiesvold, Ina Tin på første rad. Berit Bastiansen, Torkild Iversen, Sunniva Greve, Ronald Craig på andre rad. Kristin Rasmussen på tredje rad.


Gruppebilde sal 7. Klikk for fullversjon.


- Hva har du drevet med siden?

Jeg jobber deltid som lærer på ungdomstrinnet på Steinerskolen i Asker og underviser i kjemi, økologi, matte, gym og skolekjøkken. Pionerånden opprettholdes ved at jeg holder babymassasjekurs for småbarnsforeldre i et miljøhus jeg har bygget opp i hagen på Nesbru sammen med min mann Henning. Våre to sønner Lasse (13) og Matias (10) får selvfølgelig sin del av oppmerksomheten.

Den mer spirituelle siden har videreutviklet seg gjennom meditasjon, healing, blomstermedisn, SHEN-terapi og selvutviklingsøvelser. Jeg praktiserer nå som enhetsterapeut og jobber med mennesker som ønsker en form for energimedisin som et supplement til vanlig medisin. Så jeg har fortsatt å studere ki, og hjelper de som ønsker det til å fokusere på kroppens selvhelbredende krefter i stedet for uballanser og sykdom.


Siri og Ina i Tromsø. Klikk for fullversjon.

Hvis noen av studentene i klubben skulle ha lyst til å ta kontakt på dette feltet er det bare å slå på tråden; 66 77 93 44 /90 81 52 10 eller skrive noen linjer til oiesvold.sunde ved c2i.net.

Så frøene aikidomiljøet sådde i meg, spirer og vokser sine egne veier!

Og det er kanskje ikke så overraskende at de fleste som oppsøker meg får med seg en skreddersydd øvelse for sin tilstand eller sykdom når de går…Varm hilsen fra Siri Øiesvold


Siri, malt av Line Valen. Klikk for fullversjon.


Fotografier


Bilde: Birger Sørensen, Utøya 1982.


Lenker til SiriTakk til Siri for intervjuet, og innsatsen for klubben! Takk til Siri, Birger, Karina og Tyr for bilder. Takk til Birger for intervjuet i intervjuet!
Rely on peace to activate your manifold powers; pacify your environment and create a beautiful world.
- Ueshiba Morihei, The Art of Peace