Statistikk 2008-2009

Her er noen oversikter over teknikker som ble instruert på "øvet" treningene 22.09.2008 til 21.09.2009, i.e. de to faste videregående treningene hver uke over to semestere.

Jo Ring Giske og Arve Larsen instruerte høstsemesteret 2008. Jo Ring Giske og Tyr Steffensen instruerte vårsemesteret 2009.

Takk til Ali Reza Rogha for nitidig trening og arbeid! Tyr har lagt ved noen ekstra framstillinger av Alis data.Statistikk over teknikker og angrep 22.09.2008 til 21.09.2009 - klikk for søylediagram
Sektordiagram:


Andre framstillinger:Det tas forbehold om feil. Suwariwaza kokyuho er ikke tatt med. Statistikken ble presentert på klubbens årsmøte 23.11.2009.
Ultimately you must forget about technique. The further you progress, the fewer teachings there are.
- Ueshiba Morihei, The Art of Peace