Styret - materialforvalter

Styrevervets oppgaver etter rutinepermens v1.3.

Materialforvalter skal forvalte og anskaffe det klubben måtte trenge. For eksempel drakter, bøker, våpen og gaver til spesielle anledninger. Det viktigste er å passe på at førstehjelpsskrinet er i orden ved semesterstart, og at dette etterfylles gjennom hele semesteret:

Løpende rutiner

Rutiner ved semesterstart

Som en tommelfingerregel bør styret være koordinert og i gang med semesterets oppgaver senest 1. august og 1. januar.

De ulike styrevervenes oppgaver

Leder
Nestleder
Materialforvalter
Sekretær
Kasserer
WebansvarligDe som skal være med i styre og stell burde kjenne til at hvert sted har sin historie,
og at den ikke må gå i glemmeboka
-Sidsel Ann Madsen