Styret

Styret i OSI Aikido består av klubbmedlemmer som gjør en strålende jobb med å holde hjulene i gang for oss. Har du lyst til å være med? Send oss en epost!

Om styret i OSI Aikio

Vi som trener aikido vet hvilken glede treningen kan gi. OSI Aikido er en organisasjon som skal sikre et aktivt aikidomiljø ved Universitetet i Oslo. Styret er det organ som løpende skal sørge for at OSI Aikido fungerer. Teknisk komité skal på sin side sørge for at OSI Aikido trener i samsvar med aikidotradisjonene, og at klubben holder et høyt nivå.

Styrets oppgaver vil derfor være å bevare og forbedre klubben. Det er viktig at styret har visjoner for klubben.


Styret våren 2010

Som en tommelfingerregel bør styret være koordinert og i gang med semesterets oppgaver senest 1. august og 1. januar.

Felles e-post liste: aikido-styret ved osi.uio.no

Torgeir Hoffmann, leder
Tlf: 930 69 446
E-post: twhoffma ved gmail.com

Tyr Steffensen, nestleder

E-post: tyrst ved iss.uio.no

Marthe Stiansen, kasserer
E-post: marthe.stiansen ved gmail.com

De ulike styrevervenes oppgaver

Husk å benytte klubbens rutineperm! Henvend deg til webansvarlig eller leder for den nyeste versjonen, som alltid skal ligge i internfolderen på web. Husk at rutinepermen inneholder mer informasjon enn styresidene på web.

Leder
Nestleder
Materialforvalter
Sekretær
Kasserer
WebansvarligDe som skal være med i styre og stell burde kjenne til at hvert sted har sin historie,
og at den ikke må gå i glemmeboka
-Sidsel Ann Madsen