Styret - sekretær

Styrevervets oppgaver etter rutinepermens v1.3.

Løpende rutiner

Månedlige rutiner

Årlige rutiner

Som en tommelfingerregel bør styret være koordinert og i gang med semesterets oppgaver senest 1. august og 1. januar.

De ulike styrevervenes oppgaver

Leder
Nestleder
Materialforvalter
Sekretær
Kasserer
WebansvarligDe som skal være med i styre og stell burde kjenne til at hvert sted har sin historie,
og at den ikke må gå i glemmeboka
-Sidsel Ann Madsen