Velkommen til OSI Judos hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside! I forbindelse med omlegging kan det være materiale som er utilgjengelig, vi beklager dette.

Hva har skjedd

Et forsøk på å oppsummere et år med nedetid

2011-2012 skulle vise seg å være en turbulent tid for judoklubben. Etter et vårsemester med god aktivitet og første gradering under det nåværende systemet, fikk hovedtrener (meg) relativt plutselig tilbud om å reise til Sør-Korea på utveksling igjennom UiO. Det ble antatt at klubben skulle holdes i live, og at jeg skulle ta opp igjen formelt treneransvar ved tilbakekomst. Dette skjedde dog ikke, og når jeg var tilbake i Oslo mars 2012 var klubben nede med brukket rygg.

I løpet av våren har jeg jobbet hardt for å gjenopplive OSI Judo, og tatt noen administrative beslutninger på egen hånd.
For det første; grunnet for få aktive medlemmer til å ha et fullverdig styre, har klubben blitt tatt opp som en del av OSI Taekwondo. Dette vil ikke ha noen negative konsekvenser for noen av klubbene. Judo vil fortsatt være judo, og taekwondo vil fortsatt være taekwondo. Det eneste som skjer er at medlemmer av OSI Taekwondo vil ha muligheten til å trene judo (i tillegg til taekwondo og hapkido) til rabattert pris. Dersom OSI Judo skulle vokse til uante dimensjoner vil det bli dannet et uavhengig styre igjen.
For det andre; siden klubben var inaktiv var treningstidene overtatt av andre grupper. Etter dialog med daglig leder for OSI ble vi enige om å la judogruppa ha en treningstid innenfor tidsrammen man-fre, samt en "åpen matte"-ordning på søndag, med muligheter for å søke om bedre treningstider neste semester gitt positiv utvikling i medlemsmassen.

Taekwondo-gruppa har vist mye velvilje ved å ta ansvar for en annen, "konkurrerende" kampsportgren, og jeg håper denne ordningen viser seg å ha positive resultater for begge gruppene.
Øyvind Kveine Haugen, juli 2012