Velkommen til OSI Judos hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside! I forbindelse med omlegging kan det være materiale som er utilgjengelig, vi beklager dette.

Om oss

OSI Judo er en liten gruppe studenter som trener judo. Vi trener vanligvis 2-3 ganger i uka i kampsportsalen i kjelleren på Domus Athletica. Nye medlemmer er velkomne hele året, så alle interesserte oppfordres til å ta kontakt. Judogruppa er en relativt fersk del av Oslostudentenes idrettsklubb med en foreløpig liten medlemsbase, noe som gjør det enkelt å bli kjent med andre medlemmer og finne seg til rette i gruppa. Det er et godt samhold i gruppa, både sportslig og sosialt.

Trening

Uferdig

Sosialt

OSI Judo har høyt fokus på det sosiale i tillegg til trening. Høstsemesteret avholdt vi med stort hell Judokro den første fredagen hver måned, etter trening. Vi hadde besøk fra Tromsø Studentidrett, med trening og påfølgende tur til KSI-hytta i Nordmarka.