OSI KARATE
English

Informasjon
Om OSI Karate
Om Shito-Ryu
Om Kofukan
Opplegg
Dojo etikette
Treningstider
Priser
Styret og komiteer
Instruktører

Brosjyren
Medlemspakken
Pensum
Terminologi
Bildegalleri
Butikk
Lenker

Siste Nytt
Møtereferater

Kalender
Blogg
Facebook
Wikipedia

Dojo-etiketteHils alltid når du kommer inn i og går ut av dojoen.

Kommer du for sent til trening skal du innta seisa-stilling ved døren og avvente instruktørens signal til å komme inn å delta.

Organisert trening innledes og avsluttes med hilsningssermoni.

Treningen skal foregå i ren gi. Hvis du av helsemessige grunne må bruke sko (sprekker/sår under foten etc.), Skal du først spørre instruktøren om lov.

Under trening er det ikke tillatt å bære ring, ørepynt, halskjeder o.l. i dojoen. Dette fordi slike ting lett kan føre til skader på andre og deg selv under trening.

Av hensyn til andre og deg selv plikter du å være nøye med den personlige hygienen. Er du plaget av sjenerende kroppslukt/fotsvette, bør du vaske deg også før trening. Negler på hender og føtter skal være kortklipte.

Det skal alltid være ro i dojoen. Ønsker du å prate skal dette foregå rolig og dempet.

Under trening med partner skal du alltid hilse mot partner før øvelsen innledes. Dette som et tegn på høflighet og gjensidig respekt, og som et tegn på at du er innforstått med at teknikkene skal kontrolleres for å unngå skader.

Husk alltid å takke den som har lært/forklart deg noe.

Under trening tituleres sortbelteinstruktører med Sensei.

Ønsker du instruktørens oppmerksomhet under trening, skal dette skje ved håndsopprekking.

Under trening skal du aldri forlate dojoen uten tillatelse fra instruktøren.

Hvis du må gå før treningen er slutt, skal du gi instruktøren beskjed om dette før treningen starter.

Grafikken på denne siden er laget av Eivind Schjelle ved valkyrion.com