OSI KARATE
English

Informasjon
Om OSI Karate
Om Shito-Ryu
Om Kofukan
Opplegg
Dojo etikette
Treningstider
Priser
Styret og komiteer
Instruktører

Brosjyren
Medlemspakken
Pensum
Terminologi
Bildegalleri
Butikk
Lenker

Siste Nytt
Møtereferater

Kalender
Blogg
Facebook
Wikipedia

PensumGradering er normalt to ganger i året. Minimum tid mellom to graderinger er 3 måneder for kyu grader. For de som stryker til en kyu-gradering, kan den taes opp igjen tidligst 6 uker senere.

8.kyu (gul stripe)

Grunnleggencde Kombinasjonene 1-5.

 

7.kyu (gul)

Kata : Shihosanshiki.

 

Kihon Ippon Kumite kombinasjoner 1-5

 

6.kyu (oransje)

Kata : Pinan Nidan og Roppo-Hijiate.

 

Kampkombinasjoner 1-2.

 

5.kyu (grønt)

Kata : Pinan Shodan og Sanchin.

 

Kampkombinasjoner 3-4.

 

Jiyu Kumite (fri sparring).

 

4.kyu (blått)

Kata : Pinan Sandan og Tensho.

 

Kampkombinasjoner 5-6.

 

Jiyu Kumite.

 

3.kyu (brunt)

Kata : Pinan Yondan og Naihanchin Shodan.

 

Kampkombinasjoner 7-8.

 

Jiyu Kumite.

 

2.kyu (brunt)

Kata : Pinan Godan, Gekisai Ichi og Gekisai Ni.

 

Kampkombinasjoner 9-10.

 

Jiyu Kumite.

 

1.kyu (brunt)

Kata : Juroku og Saifa.

 

Kampkombinasjoner 1-10.

 

Jiyu Kumite.

 
SHODAN (1.dan)

Kata : Pinan Shodan - Godan, Bassai-Dai, Seienchin og Matsukaze.

(min 16 år)

Hokei-Kumite : Pinan Shodan-Godan.

 

Jiyu Kumite.

 
NIDAN (2.dan)

Kata : Sanchin, Tensho, Naihanchin Shodan, Kosokun-Dai, Seisan og Annanko.

 

Pinan Kumite 1-5.

 

Jiyu Kumite.

 
SANDAN (3.dan)

Kata : Bassai Dai, Seienchin, Matsukaze, Jion, Seipai, Koshiki Rohai, og Niseishi .

(min 21 år)

Pinan Bunkai Kumite 1-9.

 

Jiyu Kumite.

 
YONDAN (4.dan)

Kata : Kosolun Dai, Seisan, Annanko, Chinto, Kururunfa og Unshu

 

Naihanchin Kumite 1-10

 

Jiyu Kumite.

 

Kobudo (våpen kata): Shushi-no-Kon.

 
GODAN (5.dan)

Kata : Jion, Seipai, Koshiki Rohai, og Niseishi, Useishi, Suparinpai og Nipapo.

 

Bassai Kumite.

 

Jiyu Kumite.

 

Kobudo (en av): Sakugawa-no-Kon, Tsukenshitahaku-no-Sai, Hamahiga-no-Tonfa.

 
ROKUDAN (6.dan)

Kata : Jiyu-kata (fritt valg).

(min. 35 år)

Muntlig eksaminasjon av kandidatens personlighet, egenskap som leder og dybde av kunnskaper.

Grafikken på denne siden er laget av Eivind Schjelle ved valkyrion.com