OSI KARATE
English

Informasjon
Om OSI Karate
Om Shito-Ryu
Om Kofukan
Opplegg
Dojo etikette
Treningstider
Priser
Styret og komiteer
Instruktører

Brosjyren
Medlemspakken
Pensum
Terminologi
Bildegalleri
Butikk
Lenker

Siste Nytt
Møtereferater

Kalender
Blogg
Facebook
Wikipedia

Priser for å trene i OSI KarateDette må du betale som student:

Medlemskort OSI

75 kr

Adgangskort(til Idrettsbygget og Domus Athletica)

800 kr

Medlemsavgift til OSI Karate

250 kr

SUM

   1125 kr

Dette må de andre betale:

Medlemskort OSI

75 kr

Adgangskort(til Idrettsbygget og Domus Athletica)

2600 kr

Medlemsavgift til OSI Karate

500 kr

SUM

  3175 kr

Forklaring av prisene

De to øverste betalingene går som du ser ikke til OSI Karate, men til OSI.

Alle som skal trene på Idrettsbygget eller på Domus Athletica, må betale 800 kroner for adgansgkortet, dette forutsetter at man er en student som er tilknyttet SiO. Er du ikke det, eller lurer på mer om prisene for adgangskort, så kan man sjekke mer på denne siden: Adgangskort/priser.

I tillegg kommer avgiften på 75 kroner, hvis du skal trene med en av OSI's grupper.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften til karategruppa dekker

  • medlemskap i Norges Kampsportforbund,
  • medlemskap i Østlandske kampsportkretser,
  • medlemskap i Kofukan (stilartsorganisasjonen)
  • ulykkesforsikring.

Resten av kontigenten brukes til treningsleire, konkurranser, trenerkurs og sosiale arrangementer. Instruktørene våre gjør med andre ord jobben gratis (!). Forsikringen gjelder under organisert trening, treningsleire, konkurranser, reise til og fra trening.

Nærmere opplysninger om forsikringen kan finnes på www.kampsport.no.

Har du fortsatt spørsmål?
Ta kontakt med:

Grafikken på denne siden er laget av Eivind Schjelle ved valkyrion.com