OSI KARATE
English

Informasjon
Om OSI Karate
Om Shito-Ryu
Om Kofukan
Opplegg
Dojo etikette
Treningstider
Priser
Styret og komiteer
Instruktører

Brosjyren
Medlemspakken
Pensum
Terminologi
Bildegalleri
Butikk
Lenker

Siste Nytt
Møtereferater

Kalender
Blogg
Facebook
Wikipedia

Styret, Komitéer og Instruktører 2012Generelle mailadresser

Send mail til styret i OSI Karate
osi-karate-styre@osi.uio.no
 
Gruppestyret
Styreleder : Henrik Thon Bardum henrik.bardum@gmail.com tlf: 975 13 776
Nestleder : Monika Arvoni m_arvoni90@hotmail.com tlf: -
Økonom : Anna Sofie Nizialek anja_so@hotmail.com tlf: -
Sekretær : Beatrice Thorstensen beathor29@gmail.com tlf: -
Medlem : Christer Tronsmed christer_tt@hotmail.com tlf: -
Medlem : Camilla Vigen camillkv@ulrik.uio.no tlf: -
Medlem
Vara : Lars Nesser larsnesser@hotmail.com tlf: -
Vara : Chiu Wai Mickey Yip norwai@yahoo.no tlf: 901 28 321
Festkomiteen
Leder : - osi-karate-styre@osi.uio.no tlf: -
Medlem : - tlf: -
Medlem : - - tlf:
Propagandaministeriet
Leder : Styret osi-karate-styre@osi.uio.no tlf:
Valgkomité
Leder : Chiu Wai Mickey Yip norwai@yahoo.no tlf: 901 28 321
Medlem : <> tlf:
Teknisk Komite
Leder : John Ytterhaug john.ytterhaug@alcatel.no tlf: 918 41 839
Medlem : Viggo Holmsen vholmsen@online.no tlf: 906 02 821
Medlem : Chiu Wai Mickey Yip norwai@yahoo.no tlf: 901 28 321
Medlem : Shankat Zamani shankat.zamani@fafo.no tlf:
Arrangementsansvarlig
: Viggo Holmsen vholmsen@online.no tlf: 906 02 821
Trenerkontakt
: Viggo Holmsen vholmsen@online.no tlf: 906 02 821
Nybegynnerkontakt
: Chiu Wai Mickey Yip norwai@yahoo.no tlf: 901 28 321
Web-ansvarlig
: Tone Ruud tonemru@student.matnat.uio.no tlf: 415 67 636
Mail-ansvarlig
: Sverre Lunde sverre_lunde@hotmail.com tlf: 924 46 577
Instruktører
Instruktør : John Ytterhaug john.ytterhaug@alcatel.no tlf: 918 41 839
Instruktør : Viggo Holmsen vholmsen@online.no tlf: 906 02 821
Instruktør : Zamani Shankat shankat.zamani@fafo.no tlf: 220 88 678
Instruktør : Chiu Wai Mickey Yip norwai@yahoo.no tlf: 901 28 321
Instruktør : Sverre Lunde sverre_lunde@hotmail.com tlf: 924 46 577
Instruktør : Christer Tronsmed christer_tt@hotmail.com tlf: 977 67 241
Instruktør : Lars Nesser larsnesser@hotmail.com tlf: -

Grafikken på denne siden er laget av Eivind Schjelle ved valkyrion.com