Årsmøter

Årsmøtet 2011

Saksliste
Vedlegg 1: OSIs Årsberetning 2010
Vedlegg 2: OSIs økonomiske årsberetning
Vedlegg 3: Sak 1 fra hovedstyret
Vedlegg 4: Sak 2 fra hovedstyret
Vedlegg 5: Sak 3 fra hovedstyret
Vedlegg 6: Handlingsplan for 2011
Vedlegg 7: Budsjett for 2011
Vedlegg 8: Opptak av ny gruppe

Årsmøtet 2010

OSI Økonomisk Årsberetning 2009 (pdf)
OSI Årsberetning 2009 (pdf)
Referat OSI Årsmøte 2010 (pdf)

Årsmøtet 2009

OSI Økonomisk Årsberetning 2008 (pdf)
OSI Årsberetning 2008 (pdf)
Referat OSI Årsmøte 2009 (pdf)

Årsmøtet 2008

OSI Økonomisk Årsberetning 2007 (pdf)
OSI Årsberetning 2007 (pdf)
Referat OSI Årsmøte 2008 (pdf)

Årsmøtet 2007

OSI Økonomisk Årsberetning 2006 (pdf)
OSI Årsberetning 2006 (pdf)
Referat OSI Årsmøte 2007 (pdf)