Generell informasjon

Økonomi

Bankinformasjon

 • Bank:

 • Nordea Bank ASA
  PB 1166 Sentrum
  0107Oslo
 • Kontonr: 6094 05 00586
 • IBAN: NO38 6094 05 00586
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK
 • Fakturaadresse:

 • OSI (+ gruppenavn)
  PB 94 Blindern
  0314 Oslo
 • Organisasjonsnr: 877 252 892
 • Kontaktinformasjon økonomiansvarlig

  Phi Hong

 • E-post:regnskap@osi.uio.no
 • Tlf: 22 59 69 70
 • Mob: 90 14 53 32
 • Diverse