Å være webmaster for OSI gruppe

Opplasting | Statistikk | Mailinglister | Logo

Her er et par tips og instruksjoner for de som har ansvaret for websider til undergrupper i OSI. Det er litt teknisk siden vi regner med at dere allerede har litt kunnskaper, men hvis det er noe som ikke forståes så ta kontakt med webmaster.

Det meste som står her gjelder websider som er plassert på server hos Universitetet i Oslo. På grunn av generelle restriksjoner på IT tjenestene ved UiO kan man kun få tilgang til denne serveren dersom man allerede har en brukerkonto ved UiO. Dersom webmaster for gruppen ikke har dette og sidene skal oppdateres hyppig er det en løsning at man bruker egen server og får en viderekobling fra www.osi.uio.no.

Å laste opp sidene

Vi anbefaller WinSCP for flytte dine filer.

Host name: ulrik.uio.no
Path: /uio/caesar/no.uio.osi.www_80/htdocs/

NB! Du må på forhånd ha bedt om tilgang til din gruppes mappe/ bli meldt inn i filgruppen - og ha et brukernavn ved UiO på forhånd.
Hvis du på tross av dette ikke får mulighet til å endre/slette allerede eksisterende filer så skyldes det mest sannsynlig at den som laget sidene står med feil filgruppe. Den personen som "eier" filene må da sette om dette ved hjelp av kommandoen "chgrp" (kommandolinje/telnet). Eks: 

chgrp gruppe fil fil

hvor gruppa er den du vil bytte til, og du kan remse opp så mange filnavn du vil. For å ta med alle mapper og filer kan du bruke

chgrp gruppe * -R

Statistikk på sidene

Osi har generell statistikk for alle osi sider som ligger på serveren tilgjengelig på

http://wwworg.uio.no/stats/

Hvis dere ønsker egen statistikk for deres sider kan dere benytte siden

http://wwworg.uio.no/stats/tjenester/lag_stat.html

Mailinglister

Alle osi gruppene kan opprette distribusjons lister på formen @osi.uio.no. Mange oppretter en liste for post til gruppa, en for styret og en for distribusjon til medlemmene. For å se hvilke lister som allerede finnes se

http://osi-lists.uio.no/mailman/admin 

Merk at det er liten vits i å gjenta osi i listenavnet foran @ siden det kommer uansett.

For mer informasjon om å opprette og vedlikeholde grupper se

http://www.uio.no/faq/it/mailman.xml

webmasters@osi.uio.no

Alle som redigerer osi websider er med på distribusjonslisten webmasters@osi.uio.no som kan brukes til å få tips og ideer fra andre som lager osi websider.

Logo

Alle undersider skal minimum ha OSI logoen vist synlig på hovedsiden og link til www.osi.uio.no. Utover dette er det ingen krav til design av sidene.

Til linking kan brukes

www.osi.uio.no/grafikk/osit.gif

eller

www.osi.uio.no/grafikk/logosmall.gif (mindre versjon)

For de som skulle trenge logoen til bruk på plakater kan en utskriftversjon lastes ned fra

www.osi.uio.no/grafikk/osilogo.tif - fint om dere opplyser styret i gruppa deres om denne fordi jeg har sett mange stygge logoer på plakater.

Se http://www.usit.uio.no/it/web/ for mer informasjon om web og UiO

Skulle det være noe mer dere lurer på så ta kontakt eller send en forespørsel på webmasters@osi.uio.no så får dere kanskje svar selvom jeg ikke er i nærheten.

Med vennlig hilsen


OSI Webmaster
webmaster@osi.uio.no