INNMELDING:

Mye av informasjon innen gruppen går igjennom mailinglisten, så registrer deg der med en gang!

Medlemskontingent:

Studenter: Kr 25 pr semester
Andre: Kr 275 pr semester

Prisene som er oppgitt er per semester, men man kan også betale for to semester i gangen. I tillegg kommer også avgift til OSI-sentralt på kr 75 pr semester. Dette er en engangsavgift så etter å ha betalt denne for semesteret er det bare å melde seg inn i andre grupper også.

Registrering:
Du kan melde deg inn på kontoret i Domus Athletica eller gjøre det selv på websiden osi.uio.no