Dokument sist endret: 5.8.2016 kl. 16.37
facebook OSI kickass volleyball

Hovedmålsetningen til volleyballgruppa er å tilby alle som ønsker det et best mulig volleyballtilbud. Dette innebærer både seriespill og deltagelse i turneringer.

Om OSI Volleyball

OSI Volleyball er en av de største undergruppene i OSI med 7 damelag og 4 herrelag i seriespill. I tillegg har vi to nybegynnerlag for de helt ferske

Innholdsfortegnelse

Nye spillere
Spørsmål og svar (FAQ)
Kontingent / Treningsavgift
Betaling
Treningsavgift til Universitetsidretten SiO
Kontingent OSI og Volleyballgruppa

Nye spillere er hjertelig velkomne!

Hvis du ikke vet hvilket lag du har lyst til å spille på, eller er usikker på hvilket ferdighetsnivå som passer, er det bare å møte opp på en eller annen trening. Ta gjerne kontakt med treneren for laget på forhånd. Hvilke spillere som skal spille på hvilke lag er opp til trenerne å avgjøre.

Spørsmål og svar (FAQ) for nye spillere

Må jeg være student?

Ja og nei. OSI Volleyball er en studentklubb, men vi ville ikke eksistert om vi ikke hadde tillatt ikke-studenter å delta. Vi krever i utgangspunktet at nye spillere er studenter, men det gjøres sportslige unntak. Særlig gjelder dette for topplagene.

Hvordan begynner jeg?

Enkelt. Kom på trening. Treningstidene finner du på disse websidene eller i informasjonshefter som ligger i treningslokalene. Prøv et nivå du tror passer. Vi har lag i nesten alle divisjoner, så vi tror vi har noe for enhver smak. Dersom du vil begynne midt i sesongen anbefaler vi en telefon til lagets trener før du møter opp.

Har dere nybegynnerlag?

Ja. Vi har et rent nybegynnerlag som ikke spiller aktivt i serie. I tillegg er våre to "laveste" lag, D7 for kvinner og H4 for menn, som spiller i tredje og laveste divisjon, (nesten) å betrakte som nybegynnerlag. Det kreves ingen tidligere volleyballerfaring for å delta.

Hvor mye koster det?

Hvor mye det koster å være medlem i OSI Volleyball er avhengig av om du er student eller ikke, og om du har krav på andre typer rabatter enn studentrabatt.

Lenger ned på siden beskrives kontingent, treningsavgift osv. I tillegg til dette kommer spillerlisens, som alle må ha for å spille kamper i Norge. Hvor mye denne koster er avhengig av hvilken divisjon du spiller i.

Dugnad er også et depositum som må betales inn og refunderes ved å delta på dugnader. Satsene finner du her

Har dere juniorlag?

Nei. Som studentklubb har vi ikke anledning til det.

Har dere mixlag?

Ikke som spiller i serie (nybegynnerne), men hvis det viser seg at det er betydelig interesse for mixlag vil vi vurdere det.

Kontingent / Treningsavgift

OSI Volleyball er først og fremst en studentklubb, og som sådan er vi tilkoblet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Vi er også en undergruppe i en større idrettsklubb, OSI. Det er her flere aktører som alle vil ha utøvernes penger. Her er en oversikt over hva det koster å være medlem i OSI Volleyball:

Prisoversikt OSI Volleyball, per semester bortsett fra dugnadsdepositum (oppdatert vår 2015):
Hva Pris
Treningsavgift, SiO Prisen er avhengig av om du er student og hvor du evt. er student. SiO har også andre rabatter, spør i skranken eller se prislisten. SiOs prisliste.
Kontingent, OSI 120,- for studenter, 200,- for ikke-studenter. Økning til dagens satser i 2015.
Særavgift, Volleyballgruppa OSI Volleyball har nå lik kontingent. Prisene er:
  • Ikke-studenter uansett nivå: 550,-
  • Studenter uansett nivå: 275,-
Dugnadsdepositum, Volleyballgruppa OSI Volleyball har dugnader, som du kan delta på for å få pengene tilbake. Se mer info her. Satsene for hele sesongen er:
  • 1. divisjon: 1600,-
  • 2. divisjon 1200,-
  • 3. divisjon 1100,-
  • 4. divisjon 900,-
  • Nybegynner og paravolley 500,-

I tillegg kommer utgifter til spillerlisens og reiser. Kun hvis man har seriekamper.

Med "student" menes en student som er tilknyttet SiO.

Årsaken til at SiO krever en såpass stor del av kaka er at det er SiO, ved Universitetsidretten, som driver treningsanleggene. Det betyr at treningsavgiften til SiO er en betaling for å få anledning til å trene i anleggene, og for medlemmer i OSI Volleyball er det naturligvis helt nødvendig... Men med betalt treningsavgift til anleggene har du også muligheten til å benytte deg av fasilitetene utenom treningene til OSI Volleyball, som svømmehall, styrkerom m.m.

[Notat] Notat

Det er rabatt for OSI-medlemmer som ikke er studenter. Dersom du må kjøpe SiO-kort før OSI-medlemskap kan du få refundert mellomlegget etter at du har kjøpt OSI-medlemskap.

Betaling

Treningsavgift til Universitetsidretten SiO

Treningsavgiften til SiO betales i resepsjonen i anleggene, enten i Domus Athletica eller Blindernhallen. Husk å ta med studentbevis med semesterkort hvis du er student.

Kontingent OSI og Volleyballgruppa

Kontingenten til OSI og særavgiften til volleyballgruppa betales samlet. Registrering og betaling skjer via internett. Klikk på http://www.osi.no/, følg instruksjonene.

Dersom du vil være medlem i flere grupper enn volleyball, skal dette registreres og betales samtidig.

Valid XHTML 1.0 Strict