Dokument sist endret: 28.8.2015 kl. 11.08
facebook OSI kickass volleyball

Dugnad sesongen 2015-2016

Innholdsfortegnelse

Depositum
Tilbakebetaling
Påmelding til dugnad
Spørsmål og svar
Q: Hvordan betaler jeg inn dugnadsdepositumet?
Q: Må jeg jobbe dugnad?
Q: Hvordan unngå å betale inn depositum?
Q: Er det mulig å jobbe inn alt om våren?
Q: Hva er siste frist for å jobbe dugnad?
Q: Hvor mange timer må man jobbe?
Q: Hva er prisen per time?
Q: Hvordan melder jeg meg på dugnad?
Q: Hva skjer om jeg ikke betaler innen fristen?
Q: Hva er oppgavene til dugnadsansvarlig på laget?
Q: Hva er treneren sin rolle?

Alle spillere i OSI Volleyball plikter å jobbe et visst antall dugnad i løpet av sesongen, (evt. betale seg ut). Antall timer er differensiert på hvilket nivå man spiller på, ettersom lag på høyere nivå er dyrere i drift, og er som følger:

Det er ingen begrensning på antall timer dugnad per spiller. Jo flere spillere som bidrar under dugnad, jo bedre økonomi får klubben. Styret oppfordrer alle spillere til å stille på så mange dugnader som mulig i løpet av sesongen.

Depositum

På høsten betaler alle spillere inn et "depositum" på dugnadstimene på kr 100,- per time. Beløpet, som vises i parentes over, betales inn samme sted som OSI-avgiften betales på www.osi.no innen 1. november.

De som har jobbet dugnad før 1. november kan betale inn restbeløpet til kontonummer 1503.52.02312

Innbetalingen merkes:

  VOLLEYBALL - LAG – navn - dugnadspenger – sesong

Konsekvensen ved manglende eller for sen innbetaling av dugnadsdepositum er utestenging fra treninger og kamper inntil beløpet er betalt og dokumentert ved kvittering.

Tilbakebetaling

Når du jobber dugnad, får du tilbakebetalt depositumet for det antall timer du har jobbet. Dette skjer to ganger i året, den 15. desember og 1. april. Siste frist for dugnadsjobbing er 1. april. Hver enkelt spiller er selv ansvarlig for å levere refusjonsskjerma til økonomiansvarlig for å få tilbakebetalt dugnadsdepositumet. Det tilbakebetales ikke mer enn depositumsbeløpet, med unntak av D1 og H1. De kan jobbe opp ekstra dugnadstimer som vil bli utbetalt mot slutten av året som reisestøtte. H1 og D1 får ikke jobbe mer enn 15 timer dugnad på de allerede etablerte dugnadene våre (startpakker og cupfinale) dersom det er pågang fra medlemmer som ikke har jobbet opp timene sine enda. Ekstratimene skal jobbes inn der det ikke er stor pågang.

Refusjonsskjema (Excel): Refusjons- og lonnskjema.xls Du kan unngå å betale inn depositum ved å gjøre unna alle dugnadstimene før 1. november..

Påmelding til dugnad

I løpet av sesongen sendes det ut e-poster om dugnad etter hvert som de dukker opp. Det er den enkeltes ansvar å melde seg på disse dugnadene til dugnadskoordinatene i styret. Om du ønsker, kan du gjøre unna alle timene om høsten, eller fordele dem utover. De som av forskjellige grunner ikke ønsker/har mulighet til å delta på dugnad, betaler seg ut med depositumet innbetalt 1. november.

Husk at vi er helt avhengige av dugnadspengene for at økonomien skal gå i opp!

Spørsmål og svar

Hvordan betaler jeg inn dugnadsdepositumet?

Om høsten betaler alle spillere inn et "depositum" på dugnadstimene på kr 100,- per time. Beløpet, som vises i parentes over, betales inn samme sted som OSI-avgiften betales på www.osi.no innen 1. november.

De som har jobbet dugnad før 1. november kan betale inn restbeløpet til kontonummer 1503.52.02312

Innbetalingen merkes:

  VOLLEYBALL - LAG – navn - dugnadspenger – sesong

Eksempel:

  Volleyball - H2 – Ola Nordmann - dugnadspenger – 2013/2014
Må jeg jobbe dugnad?

Hver spiller bestemmer selv om han/hun ønsker å jobbe dugnad eller bare betale seg ut.

Hvordan unngå å betale inn depositum?

Spilleren får trekke det antall dugnadstimer de har jobbet før 1. november fra depositumsbeløpet, og på den måten er det mulig å redusere beløpet. Dersom en spiller gjør unna alle sine dugnadstimer innen fristen for innbetaling 1. november, slipper han/hun på den måten å betale inn depositum.

Eks: En spiller i 3. divisjon jobber 10 timer startpakkedugnad den 15. september. Han/hun har jobbet inn sitt antall dugnad for sesongen innen 1. november, og trenger ikke betale inn depositum.

Er det mulig å jobbe inn alt om våren?

Det er fullt mulig å jobbe inn alle dugnadstimene om våren. Han/hun får da tilbakebetalt dette av dugnadsansvarlig 1. april.

Hva er siste frist for å jobbe dugnad?

Siden 1. april er siste tilbakebetalingsdato i løpet av sesongen, blir det ingen dugnadsjobbing etter denne datoen.

Hvor mange timer må man jobbe?

Antall timer avhenger av divisjon. Dvs. lagene skal jobbe/betale inn:

Hva er prisen per time?

Prisen per time er kr 100,-

Hvordan melder jeg meg på dugnad?

Dugnadsansvarlig i styret sender ut med jevne mellomrom ut tilbud om dugnader på e-post, og via internsiden var på Facebook. Hver enkelt spiller er ansvarlig for å melde seg til disse. I tillegg står laget fritt til å finne egne dugnader for sitt lag, men informer dugnadsansvarlig i styret om dette.

Styret oppfordrer lagene til å gjøre dugnadsjobbingen til en ”lag-greie” som både gjør at laget blir bedre kjent, bygger lagånd og skaper samhold.

Hva skjer om jeg ikke betaler innen fristen?

De som ikke betaler depositumet innen fristen 1. november blir ”svartelistet” hos trenerne og får ikke delta på treninger, kamper og lignende, før beløpet er betalt. Det medfører også at vedkommende blir nektet overgang til andre klubber. For å få delta igjen må kvittering for betalt dugnadsdepositum og OSI-avgift vises til trener.

Hva er oppgavene til dugnadsansvarlig på laget?

Dugnadsansvarlig på laget har i oppgave å informere spillerne om fristene for tilbakebetaling av dugnadsdepositum, finne egen dugnader til laget og være kontaktledd til dugnadsansvarlig i styret. Egne lagdugnader må meldes inn til styret, dette gjør dugnadsansvarlig på laget.

Hva er treneren sin rolle?

Økonomiansvarlig i styret vil gi beskjed til trenere om spillere som ikke har betalt dugnadsdepositum og OSI-avgift innen fristen. De spillerne som ikke har betalt innen 1. november, blir utestengt av OSI volleyball inntil beløpet er betalt. Spilleren får verken delta på treninger, kamper eller andre arrangement i regi av OSI volleyball.

Det er primært treneren sitt ansvar å sørge for at dette blir fulgt opp. Fristen er absolutt, og det er ingen rom for forsinkelser! Hvis en spiller ikke har penger til å betale for dugnadsdepositumet må vedkommende sørge for å melde seg på dugnader før fristen for innbetaling, slik at beløpet reduseres. På denne måten er det fullt mulig å slippe å betale inn noe depositum.

Når en spiller har blitt ”svartelistet” må vedkommende vise kvittering for innbetalt dugnadsdepositum og OSI avgift til trener for å få delta igjen. Trener skal da melde dette videre til styret til orientering.