Side 1 av 1

Referat fra styremøte 04.04.06

InnleggSkrevet: 05 Apr 2006, 12:23
Cindy
Oppmøtte: Karin, Terje, Cecilia, Elin, Rasmus, Hedda, Herdis, Odd og Cindy
Fraværende: Trond, Anne Brit og Linda (får hun mail på styrelista?)

1) Midlertidig økonom.
Rasmus skal begynne i ny jobb på vestlandet og forsvinner dermed fra OSI på fredag:( Ellen Mari kommer tilbake til høsten og vi trenger derfor bare å finne noen som kan ta på seg ansvaret frem til hun er tilbake. Jobben i dette tidsrommet går ut på å få betalt ut lønn til de trenerene som ikke har levert inn de rette papirene enda. Hedda møter Rasmus på Domus torsdag kl.18 for å få en kjapp innføring i disse papirene og et par andre praktiske ting. Karin har hovedansvaret for å levere papirene til økonomen i OSI sentralt, og representantene for de enkelte lagene har ansvar for at sin(e) trener(e) leverer inn disse papirene til Karin.

2) D1 til elite
D1 har fått mulighet til å søke om opprykk til eliten og laget, inkl Odd som trener ønsker dette. Søknadsfristen for dette er 7.april. Om man kommer med eller ikke avgjøres 3.mai så inntil da kan man velge å trekke søknaden uten at det koster noe. De ekstra utgiftene dette medfører for klubben er ca 7000 kr mer for seriespill. 1000 kr mer i dommerutgifter per kamp. Ekstra halleie (ca 1 time per kamp). Det kreves også noe mer bemanning i forbindelse med kampene. Forbundet vil også la D2 få mulighet til å å spille om opprykk til 1.div og klubben kan dermed også få større utgifter i denne forbindelse. Det er også en del andre punkter som må overholdes. Dette innebærer ting som en 4-års plan, soneklubb (Odd vet at Spirit Lørenskog kan stille opp her) osv. D1 kommer til å prøve å skaffe sponsorer.
Pga for lite tid til å gå igjennom alle disse punktene nøye nok på dette styremøtet stemte man til slutt over om det skulle sendes inn en søknad eller ikke. Det ble enstemmig vedtatt at D1 sender inn søknad.

-Slutt-