Side 1 av 1

Referat fra styremøte 14.06.06

InnleggSkrevet: 14 Jun 2006, 19:16
Karin
Til stede: Terje, Cecilia, Elin, Herdis, Anne Brit, Ellen Mari, Karin

1. Oppstart av nye D6. Med to nye treningstider er det mulig å starte opp et nytt damelag. Det har vært flest damer på nybegynnertreningene, derfor prioriteres dette framfor H4.

2. Treningstider. H1, D1, H2 og D2 får tre treningstider ifølge Terjes forslag. Resten får to med unntak av nybegynnerne og veteran som får en. Konkrete tider sendes ut på mail i morgen tidlig, alle leser og tar stilling til om det er ok før fredag. Da sender Terje forslaget til Bård.

3. Økonomi. Det har vært spørsmål om Ekeberg-cup skal etterbetales til de deltagende lag som måtte betale selv. Det kan vi per i dag ikke gjøre da vi ikke får lov av hovedstyret. Styret ser det som unødvendig å eventuelt etterbetale dette til høsten.
Ellen Mari tar en kort briefing på status nå. Konklusjonen er at vi i tillegg til dugnadene vi allerede har, må vi ha inn 20 000 til i inntekter. Anne Brit og Elin skal jobbe med saken.

4. Beach-turnering. Cecilia og Karin tar ansvar for å arrangere dette onsdag 21. juni. Cecilia hører med OSVBK om lån av Voldsløkka, Karin tar evt kontakt med Parketaten for lån av Torshov.

5. Laguttak til høsten. Forslag om at uttak på D1, H1, D2 og H2 skal være ferdig i uke 35, de andre lagene i uke 37. Vi tar sikte på et trenermøte i uke 34 for å bli kjent og klargjøre reglene for uttak.