Side 1 av 1

Referat 30.08.05

InnleggSkrevet: 01 Sep 2005, 11:03
Karin
Til stede: Cindy, Rasmus, Tone Lise, Herdis, Trond, Terje, Ina, Morten, Karin

1. Treningstider: Nye treningstider gjeldende fra 12. september blir følgende:
D1: Mandag 20.30 - 22.00, Torsd. og fred. som før
D2: som før
D3: Tirsdag 18.45 - 20.30, onsd. og fred. som før
D4: Tirsdag 18.45 - 20.30, Fredag 17.00 - 19.00
D5: som før

H1: Fredag 19.00-21.00, tirsd. og torsd. som før
H2: Onsdag 19.00-20.30, tirsdag som før. Mister fredag.
H3: som før

Trond oppdaterer websidene.

2. Terje ser på mulighetene for å tilby trenerkurs til alle trenerne på forespørsel fra Odd.