Side 1 av 1

Referat fra styremøte 6. februar 2008

InnleggSkrevet: 07 Feb 2008, 01:03
Martin
1. Lagbildene / listene på hjemmesiden er utdaterte. Alle lagene må ta nye og oppdaterte bilder i lagdrakter, samt oppdatere laglistene. Jon følger opp denne saken.

2. Dugnad

2a) Startpakkedugnad har gått bra. Kim skal undersøke hva vi skal betales for (pr pose, pr time, evt annet), og hvor mye vi skal ha betalt. Cindy undersøker hvor mange timer vi faktisk jobba i år og i fjor.

2b) Forslag om rullering som dugnadsansvarlig. En i styret (torpedo / Ina) har ansvaret for å ha oversikt over hvor mange timer den enkelte har, mens ansvaret for den enkelte dugnad rulleres på innad i styret. Intet vedak gjort.

2c) Ina orienterer hvor mange dugnadstimer vi har igjen, med tanke på hvor mange kroner vi kan forvente inn, og om vi trenger å sette opp en dugnad til utover Ekebergcup. Linn Eva sender ut epost til alle for å finne ut hvem som skal jobbe dugnad og hvem som skal betale seg ut.

3. Kim orienterer om at han har som mål å holde styremøtene på en time.

4. Baller. Martin orienterte om at det ser ut som at vi har mistet ca ingen baller siden vi fikk inn nye i vinter. Vi har derimot ikke fått ti treningsballer som vi blei lovet av forbundet (jmf styremøte 7. november). Eira følger opp dette.

5. Cindy har gjennomført idretsregistreringen for 2008.

6. Vi trenger ny representant til hovedstyret. Linn Eva sjekker opp hvor mye tid man må regne med å bruke, og har meldt sin interesse forutsatt at det ikke tar for mye tid. Hvis Linn Eva ikke har tid / mulighet til å være vår representant må vi finne en ny en. Det er ikke nødvendig at denne personen er i fra styret.

7. Nybegynnere. Vi avvikler treningstiden til nybegynnere pga dårlig oppmøte, og at vi ser liten hensikt i å prøve å starte et nytt lag nå, siden det er så kort igjen av sesongen. Det er undersøkt blant H2 sine spillere om det ville bli stort nok oppmøte for å få denne tida, og det er det ikke. Jon undersøker om D3 er interresert i treningstida, og hvis de er det går styret inn for at D3 skal få denne tida. Vi må fordele denne tida fort, og passe på at vi får et stort oppmøte grunnet telling av hallbelegg fra SiO.

8. Årsmøte OSI. Vi skal stille med to representanter. De som stiller de Kim samt personen som skal være vår representat i hovedstyret.

9 Sosialt

9a) Bayercup. Lise organiserer og sørger for at det blir sendt ut epost

9b) Hyttetyr. En (noen som husker hvem?) sender ut epost om fastsatt dato for å undersøke interessen.

10. D6 sine kamptidspunkt. D6 har hatt tre kamper på mandag kl 17.30, dvs utenfor treningstid. Hvorfor de har fått satt opp kamper på dette tidspunktet er foreløpig uvisst, men Cindy undersøker saken. Vi (dvs Cindy) forsøker å flytte kampen som er neste mandag til treningstiden til D6.

11. Styremøtene

11a) Vi trenger bedre oppmøte på styremøtene. Linn Eva undersøker om alle lag har styrerepresentant, og hvis ikke så sørger hun for at de ordner det. Trond verifiserer at alle styrerepresentanter står på epostlisten til volley-styret.

11b) Styremøtene holdes i fremtiden annenhver uke, tirsdag eller onsdag. Kim setter opp fremtidig plan. Det er ønske om å ha de fleste styremøtene enten på Blindern eller Domus.

12. Drakter til H4. Linn Eva holder på og draktene bestilles snart.

InnleggSkrevet: 08 Feb 2008, 14:49
Karin
Ikke meninga å blande seg inn, siden jeg ikke er i styret lenger, men jeg kunne ikke unngå å legge merke til at det ikke bare er lagenes sider som er utdaterte, men styresida og. Mange personer som ikke spiller i OSI lenger som fortsatt står oppført som styremedlemmer, og mange av de nye er ikke med. Til orientering.