Side 1 av 1

referat styremøte 19/01

InnleggSkrevet: 04 Feb 2010, 11:59
Kaia
Referat styremøte 19.01.2010.

Tilstede: Emilie, Sigri Anna, Astrid, Jonas, Gunn June, Tuva, Anneli, Linn Eva, Marianne, Kaia Marie

Sak: 1: Gjennomgang av medlemmene i styret og verv:
Leder: Jonas Buskop
Nestleder: Sigri Anna Eggen
Økonomiansvarlig: Astrid Griseth Flø
Sprotslig Leder. Tuva Wøien Augedal
Sekretær: Kaia Marie Nicolaisen
Arrangementsansvarlig: Anneli Øvstetun
Dugnadsansvarlig: Emilie Dalen
Marianne Austheim: festansvarlig
Styremedlem: Gunn June Lund

Sak 2: Dugnadsansvarlig
Andreas og Simen slutters som dugnadsansvarlig, vi trenger derfor to nye personer til dette varvet. Emilie går inn her. Astrid og Tuva undersøker med herrelagene om de kunne tenke seg å stille med en person i dette vervet.

Sak 3: budsjett

Sak 4: Matriell
Klubben har behov for nye drakter og baller. Anneli undersøker priser per ball. Astrid kartleggger antall drakter og antall sett klubben har per i dag. Sigri Anna og Kaia sjekker priser på drakter/trykk.

Sak 5: Sosiale tiltak for våren 2010:
Marianne er ansvarlig for Bayercup, finne når det passer best for samtlige lag. Det foreslås at man arrangerer en sesongavslutning med grilling og beachvolleyball. Ansvarlig for dette fordeles på et senere tidspunkt.’

Sak 6: Årshjul.
Jonas sender dette til alle. Trengs det endringer?

Sak 7: Idrettsregistrering:
Fristen for å sende inn denn er i slutten av januar. Gunn June fyller ut denne.

Sak 8: Det trengs en oppdatering av websidene. Jonas tar en prat med Trond/Helle om dette.

Sak 9: Nyhetsbrev:
Det vurderes om man skal sende ut en nyhetsbrev til medlemmene med informasjon om det nye styret, endringer i dugnadsarbeid etc. Taes opp på neste møte.


Det var alt  Fred ut!

Kaia Marie Nicolaisen,
sekretær