Side 1 av 1

Referat fra styremøtet 27.09

InnleggSkrevet: 30 Sep 2011, 12:18
Kjersti
Referat
Volleyballstyret møte 26.09.11
 
Tilstede : Kjersti, Marianne, Anneli, Yngvild, Singh, Erlend, Astri
Meldt forfall: Sigrid Anna, Linn Heidi
Ikke tilstede: Sigrid Anna, Linn Heidi
Møte satt : 17:34
Møte hevet : 18:51
 
1. Godkjenning av innkalling
OK.
2. Godkjenning av dagsorden
OK.
3. Økonomi – Regnskap, balanse, utgifter
Ligger an likt som vi gjorde før sommeren. Det gjenstår fortsatt utgifter som kommer senere (julebord, førstehjelpssaker mm.).
4. Neste møte
10. oktober, 19.30 (Domus Athletica)
5. Uttak-trenersituasjon
Alt under kontroll?
Til neste år, bør styret sette strengere frister (uttaket ble gjort sent i år), kommer tilbake til årshjul. Bedre kommunikasjon blant trenere og spillere. Mtp studentandel ligger vi bra an for denne sesongen.
6. Bayer-cup (Marianne)
Foreløpig dato: 21 oktober ev. 14 oktober?
Har Singh sjekket med Helga Engs?
Endelig dato: 21. oktober. Singh skulle sjekke etter møtet om det var ledig på Helga Engs
7. Julebord
Myrens? (Singh)
Vi bør booke lokale asap!
Singh er i forhandlinger hos Myrens, han har fått et utkast på budsjett som må nås. Mulige datoer: 19. nov, 3. des, (17. des). Tas opp på neste møte.
8. OSI-dagen
Hva vil vi gjøre ut av det? Hvordan får vi med folk? Arrangere fest etter herrekampen?
Ting har ikke falt på plass, selv om Anneli har stått på! Fått fem OSI-lag på dagen, noe som styret ser seg fornøyd med. Økonomiske utgifter: utvidelse av åpningstider.
9. Sandvolleyballbane v/ SiO

Denne saken kan ikke prioriteres av styret for øyeblikket.
10. Cup-finale som dugnad
Status?
Alt OK.
11. Bedring i planlegging(årshjul)
Linn Eva (tidligere styremedlem) skal prøve å finne årshjul fra tidligere år. Styret vil bruke ev det som utgangspunkt i årsplanleggingen.
12. Div.
Høyskolen i Buskerud interessert i å skape samarbeid
Tysk mail (jeg skjønte ingenting)
Spiller fra D4 vil bli med i styret

Ikke aktuelt å få til samarbeid med HiB.
Tysk mail: Om styret kunne dekke overgang for D1-spiller. Det ble besluttet at det ville ikke styret dekke.
Da det er vist interesse fra lag som ikke allerede har representanter i styret, må styret se an om enda en spiller fra D4 (det er allerede to stk) kan komme inn. Kommer tilbake til det.
Det kom opp under møtet at det fantes en ubetalt regning (antageligvis pga feilkommunikasjon), Astri skulle betale den etter møtet.
Medlemmer i styret skal tenke seg om de vil ta på seg andre verv, som nestleder og økonomiansvarlig.