Side 1 av 1

Styremøtet 17.01.12

InnleggSkrevet: 06 Feb 2012, 16:05
Kjersti
Referat styremøtet 17.01.12

Referat Volleyballstyremøte 17.01.12

Tilstede: Erlend, Anneli, Linn Heidi, Kjersti, Marianne, Aleksander, Yngvild, Martin, Marlene Meldt forfall: Singh Ikke tilstede: Singh Møte satt: 17.34 Møte hevet: 18.40

1. Godkjenning av innkalling OK

2. Godkjenning av dagsorden OK

3. Økonomi – Regnskap, balanse, utgifter Vi har hatt et problem med innbetaling av dugnadspenger og OSI-avgift. Webansvarlig skal prøve å opprette en link som tar for seg vanlige spørsmål og problemer som kan oppstå.

4. Cupfinalen – status Manglet et par dugnadsarbeidere, ellers var alt klart for cuppen.

5. Haller som står ledige – rutine? Dersom det er ledige treningstider og haller, skal trenerene videreformidle dette slik at andre kan benytte seg av treningstiden. Da gjelder førstemann-til-mølla prinsippet. Webansvarlig vil se på muligheten å opprette en egen side hvor oversikt over åpen trening blir lagt ut.

6. Opprettholde søknad om to 1. div lag? Styret mente dette ikke var aktuelt.

7. Oppdatere websiden / ny webansvarlig Ny webansvarlig er Martin. Han skal sette seg inn i systemene og vil lage et nytt generelt oppsett for klubber. Det skal også forsøkes å få igang forumet, og dette vil webansvarlig se nærmere på. Ny oppgave for lagene: Ansvar for referat av kamper. Mulighet for volleyballen å vise oss frem, og legge ut på hjemmesiden til osi-volley, hjemmesiden til osi eller på facebooksiden.

8. Dato for Bayercup Første bayercup vil holdes 10.02. Neste gang skal diskuteres siden, mulig 23. eller 30. mars.

9. Nye styremedlemmer – materialeansvarlig og sekretær Sekretær: Marlene Marerialeansvarlig: Aleksander

10. Diverse Dommerkurs: Vil bli holdt 11. feb (dersom få påmeldte senere i februar/mars). Åpen trening: For alle volleyballspillere på OSI skal vi prøve å få igang morgentrening ons 8-10.(Marianne) Dersom trenere ikke kan møte: Gi beskjed til Ina 3 dager i forveien så eksterne trenere kan