Side 1 av 1

Styremøte 5.3.12

InnleggSkrevet: 21 Mar 2012, 16:32
Marlene
Volleyballstyret møte 05.03.12

Tilstede: Aleksander, Linn-Heidi, Marianne, Marlene, Kjersti, Erlernd, Singh, Yngvild
Meldt forfall: Anneli
Ikke tilstede: Anneli

Møte satt: 19.27
Møte hevet: 21.00

1. Godkjenning av innkalling ok
2. Godkjenning av dagsorden ok
3. Økonomi – Regnskap, balanse, utgifter Ordne at dugnadspenger betales på Albyle.
4. Arrangere fest – NM i mix? Nei. Styret stiller lag.
5. Dugnad; jobbing mulig etter 1.mars? Nei
Overføring av d.timer mellom sesonger ved for mye jobbing? Ja.
6. Trenerevaluering Tilbakemelding fra spillerne om trenerne.
7. H1 Har vært dårlig stemning på laget. Må sørge for en god rutine på laguttak..
Vil oppmuntre til internt møte. Laget må finne ut av hva de ser for seg i fremtiden for laget.
9. Diverse Dato for bayer cup: 13. april
Dato for sommeravslutning: 9./16.jun?
D1: Ønsker ekstra treningstid
Styret ønsker et styremedlem i region øst: Vil høre rundt på lagene om det er noen som vil dette.
Styret ønsker et styremedlem i OSI-hovedstyret: Vil høre rundt på lagene om det er noen som vil dette.
10. Neste møte 26.mars 19.20, møterommet Domus