Side 1 av 1

Styremøte 16.04.12

InnleggSkrevet: 16 Apr 2012, 22:51
Marlene
Volleyballstyremøte 16.04.12

Tilstede: Aleksander, Linn-Heidi, Erlend, Marianne, Marlene, Yngvild, Anneli
Meldt forfall: Kjersti
Ikke tilstede: Kjersi

Møte satt: 19.25
Møte hevet: 20.25

1. Godkjenning av innkalling ok
2. Godkjenning av dagsorden ok
3. Økonomi – Regnskap, balanse, utgifter Økonomiansvarlig var ikke tilstede.
4. Materialer ok
5. Gjestetrening Vi opplever at spillere fra andre lag kommer og gjestetrener i flere måneder uten å betale klubben. Styret mener dette er for lenge, og syns at to gratis gjestetreninger er greit. Utover dette må man betale OSI-avgift. Skal høre med Ina om det er mulig å være halvveis-medlem.
6. Støtte til EM Tidligere avslag ble gjort på feil grunnlag. Vi søker dermed en gang til til hovedstyret. Om volleystyret også skal støtte tar vi opp igjen neste møte.
7. Gavekort Høre med oslo sportslager om de vil støtte OSI med gavekort vi har lovet som belønning for å svare på trenerevalueringene.
8. Sommeravslutning Location: Fornebu/Voldsløkka. Dersom det blir Fornebu kan det være aktuelt å leie buss. Prøver å skaffe en grill. Dato og sted skal bestemmes innen neste møte.
9. Diverse Ingen saker
10. Neste møte 7.mai