Side 1 av 1

Styremøte 16.03.2015

InnleggSkrevet: 18 Mar 2015, 10:39
HeleneJ
Referat fra styremøte OSI Volleyball 16. mars 2015

Fremmøtte: Ida, Helene, Malene, Kim, Dagrun, Maria.
Meldt frafall: Maren, Bendik, Manjeet, Henrik og Preben.

1) Informasjon og kommunikasjon med klubbens medlemmer v/Helene
- Agenda legges ut i forkant, referat i etterkant – Maria.
- E-postslister: sendt forespørsel om oppdatering. Kim følger opp dette.
- Sende ut melding om at hjemmesiden er oppdatert – Ida.

2) Informasjon og kommunikasjon innad i styret v/Ida
- Litt vanskelig å ta opp dette når vi er så få oppmøtte. Mange er nye i sine roller, ikke vær redd for å si ifra om du lurer på noe/trenger hjelp.
- Vi prøver å holde oss til våre egne oppgaver.
- Hvis du ser at noen trenger hjelp, spør om de trenger dette. Ikke alle syns det er lett å delegere.
- Vær åpen, men tenk over hvordan du sier ting.
- Alle trenger litt tid på å komme seg inn i sine roller.
- Si ifra når du har gjort det du skal.

3) Bayercup - status v/Manjeet og Henrik
- Ida: sender melding til Henrik. Sjekk om han har snakket med håndball. Er det ordnet med pub? Hør med Bendik og Vilde.
- Hvem kommer? Helene, Malene, Dagrun, Ida, Maria, Henrik, Kim, Maren, Bendik (?).
- Kampoppsett: Kim og Malene
- DJ: Ida og Henrik
- Ryddeansvarlige: Dagrun og Maria.
- Vi møter opp 16.30 for å sette opp.
- Paravolley (?)
- Pizza – Malene sjekker opp på jobb. Opptelling før vi forsvinner ut av hallen. Liste til hver lagleder med oversikt over navn og antall stykker per person. 20 kroner per stykke.
- Ferdig til 20.00

4) Økonomi v/Ida
- Ida, Malene og Preben har vært på økonomikurs.
- Innføring for nye dommeransvarlige til høsten i hvordan føre refusjoner.
- Det er sendt ut mail med referat fra møtet til gruppestyrene.
- Refusjonsskjemaer skal ikke ligge til oppsamling lenge. Har du betalt en dommer eller lagt ut for noe skal dette gå raskt.

5) Dommerkurs v/Helene
- Krav om å ha dommere for alle lag i lavere divisjoner – på alle lag.
- Ida har snakket med Ellen-Mari Burheim om å stille som instruktør. Hun virker interessert. Hvor mange har hun plass til?
- Teoretisk og praktisk del. – Ranking / treningskamper for å gi praksis.
- Hvilke krav stilles til praksis? – Ida sjekker.
- Helg som utgangspunkt. April/mai.
- Minst to fra hvert lag.
- Dette er for å dekke opp kravet om to dommere per lag, samt studenter som kan tjene litt penger på å dømme gjennom sesongen.
- Deltakeravgift (?)
- Må sende ut invitasjon til regionen – betaling fra disse.
- Ida sender info videre til Malene – delegere.

6) Trenerevaluering v/Helene
- Helene må huske på dette.
- Kim hjelper til med det tekniske.
- E-postlistene er ikke oppdaterte.
- Vi kan gå gjennom oppmennene for å sikre formidling.
- Frist for å svare:
- Premie:
- Tilbakemelding til trenerne: Helene og Malene
- Trenermiddag:

7) Trenerutvalg v/Helene
- Yngvild L.S., Kim, Ida, Per-Egil J., Maria. Helene spør også Ruben L. og Sindre S. om de kan bidra.
- Rekruttering settes i gang så snart som mulig.

8) Trenerkurs v/Helene
- Vi må holde trenerkurs, men avventer av praktiske og økonomiske hensyn. Det er først innen H2017 alle trenerne må ha dette.
- Ungdomstrener og trener 1-kurs er krav fra H2017 (høyere krav på øvre nivåer fra H2018/H2019).
- Dagrun og Malene kan følge opp dette sammen med Helene.

9) Paravolley v/Preben
- Rekruttering til paravolley bør vi ha fokus på.
- Ikke-studenter-kvoten – søke disp. om fritak fra student/ikke-student-kvoten – Dagrun.

10) OSI hovedstyremøte
- 20. april.
- Frist for å melde inn saker 6. april.
- Ida og Malene skal dit. Kan Preben? Dagrun stiller også.

11) Eliteløftmøte og terminplan
- 6.- 7. mai
- Ida og Helene + representanter fra H1 og D1

12) Kodelås på Domus
– Noen endrer koden. Måttet klippe mange låser denne sesongen.
- Kan vi ha en lås med nøkkel som ligger i resepsjonen?
- Begge nøklene på samme knippe.
- Lagroller – materialansvarlige på hvert lag med ansvar for å holde det ryddig fra H2015.
- Flytting av skap på Blindern – vi møter 16.30 på fredag.

13) Spillere uten tilhørighet på lag
- Vi tar dette på neste møte.

14) Neste styremøte
- Mandag 23. mars – 19:30 hos Ida.

Re: Styremøte 16.03.2015

InnleggSkrevet: 12 Mai 2015, 08:52
HeleneJ
Ad. punkt 7) Trenerutvalg
- Utvalget som skal jobbe med å finne trenere til neste sesong har blitt endret til Yngvild. L. Schei, Kjersti R. Skåre, Kim Haugen, Maria Holter, Helene Jonassen og Ida Høidalen.
- Resten av sittende styret vil også være behjelpelige
- Per Egil Jakobsen, Ruben Løvli og Sindre Svendby kontaktes ved behov for ytterligere hjelp

Helene Jonassen - sportslig leder