Side 1 av 1

Styremøte 23.03.2015 (saksliste)

InnleggSkrevet: 29 Jul 2015, 12:07
HeleneJ
Saksliste:
1. Evaluering av Bayercup v/ Henrik og Manjeet
2. Økonomi – status etter tildeling av midler fra OSI sentralt, regnskap 2013/2014 v/ Ida og Helene
3. Studentandelen – over grensen. Tiltak for å unngå kutt. Disp. fra kravet? Sak til årsmøtet i OSI? Retningslinjer og tidligere vedtak v/ Helene
4. Deltakelse i 1. divisjon / elitedivisjon neste sesong – økonomisk vurdering, rekruttering, trenere. v/ Helene
5. Treninger ut sesongen – kommunisere ut til trenerne hva som forventes, hvordan løse frafall? (Slå sammen treninger, rullere på ansvar for gjennomføring av treninger. Felles fredagsøkter med sosial samling etter trening.) v/ Helene
6. Oppdatering av OSI Håndboka v/ Helene
7. Trenerevaluering – praktisk gjennomføring. v/ Helene
8. Trenermiddag v/ Helene
9. Sommeravslutning v/ Helene
10. 50-års jubileum v/ Maren
11. Dugnad v/ Maren
12. Ansvarsfordeling v/Kim
13. Lagroller v/ Kim