Side 1 av 1

Styremøte 19.04.2015 (saksliste)

InnleggSkrevet: 29 Jul 2015, 12:12
HeleneJ
Saksliste:
1) Evaluering av 50-års jubileum
2) Ansvarsroller i laget
3) Ansvarsroller i styret
4) Hovedstyremøte OSI
5) Sommeravslutning
6) Trenerevaluering
7) Ikke-studentandelen
8) Utlån av baller
9) D7 inn i seriespill
10) Sette dato for neste styremøte