Side 1 av 1

Styremøte 03.06.2015 (saksliste)

InnleggSkrevet: 29 Jul 2015, 12:35
HeleneJ
Saksliste:
1. Nye styremedlemmer – introduksjonsrunde
2. Sommeravslutning.
3. Dommerkurs. Legge frem budsjett, sette dato og bestemme instruktør.
4. Nytt lag inn i seriespill. Legge frem budsjett og fatte vedtak.
5. Kommunikasjon innad i styret.
6. Økonomi v/Dagrun
7. Sosialkonto
8. Trenerevaluering
9. Treninger i sommerferien
10. Ansvarsfordeling i sommerferien
11. Foreningsdagene mandag 17. August fra 11-16
12. Treningssamling v/ Helene
13. Julebord
14. Profilering & sponsorer
15. Paravolley
16. Neste styremøte: