Styremøte 05.08.2015 (referat)

SSIA

Styremøte 05.08.2015 (referat)

Innlegg HeleneJ » 11 Aug 2015, 20:00

Referat fra styremøte i OSI Volleyball, onsdag 5. august 2015
Tid og sted: Domus Athletica, 20:15
Deltar: Ida, Malene, Helene, Kim, Dagrun, Maria.
Deltar ikke: Maren, Henrik, Magnus, Bendik, Audun.

1) Trenerkabalen (informasjonssak) v/ Helene
- Det jobbes intenst med å finne ny trener til H1. Ida har hovedansvaret.
- Trenger fortsatt trenere på de laveste damelagene. Helene har hovedansvaret.
- Trenerkabalen bør være lagt innen utløpet av uke 33.
- Mangler trenere til D7 og H1. H2 – David og Sindre er spillende trenere. H4 ikke helt satt. Paravolley – Ida følger opp. Mangler en på D3/D5.

2) Treningstider (informasjonssak) v/ Helene
- Disse lar vente på seg pga. trenerkabalen, men bør være satt ila. uke 32
- Dersom det er mulig: D3 og H3 får tre treninger selv om de er i 3. divisjon (fordi lagene går for opprykk)
- Tider for D1 og H1 legges ut på kickass nå og hjemmeside – ut uke 33.
- Resten i løpet av uka.
- D7 får en trening i uka i ukene 34 og 35. Ser an videre om det blir behov for noe mer.

3) Trenerlønn v/ Helene
Bakgrunn:
- Trenerlønnen forrige sesong differensierte mellom divisjoner, men ikke antall treninger. Satsene var som følger (summen deles mellom trenerne):
1. divisjon - 10000 kr
2. divisjon - 5000 kr
3. divisjon - 3000 kr
4. divisjon - 3000 kr
Nybegynnere - 1500 kr

- Forslag til vedtak:
Utarbeides på møtet.
- Vi opprettholder satsene som listet over. Grunnlaget for sats på lønn er deltakelse i seriespill og divisjon.

4) Organisering av uttak v/Helene
Bakgrunn:
- Det har vært ytret ønske fra tidligere trenere om en bedre organisering av uttakene og ytterligere retningslinjer utover det som allerede er publisert på nettsidene (studenter og tidligere medlemmer prioriteres foran hhv. ikke-studenter og nye medlemmer)
- Spillerne bør registreres når de møter på første trening slik at det blir lettere å følge hver enkelt spiller under uttaket
- Tidsfrister for uttak må legges opp etter treningstidene og mtp. evt. deltakelse i rankingturneringen 26-27 september (D7 trenger ikke å delta her?). Lagene bør være satt før treningssamlingen 19-20 september?
- Skal det legges opp til fellestreninger i uttaksperioden?
- Trenermøte 17. august? Alternativt torsdag 13.
- Opprette et Google sheet – kontaktinfo, spilt tidligere, posisjon, dommerkurs, trenerkurs. Navneliste til alle trenere – intervju – registrering hos oss. Maria oppretter Google sheet. Alle får et nummer. Åpne for å fylle inn ekstra info hvis noen trenere ønsker det.
-
Forslag til vedtak:
- Antall spillere per lag bør være som følger (kan fravikes dersom det for enkelte lag er erfaringsmessig fornuftig):
o Alle lag bortsett fra Nybegynner (og Paravolley): 15 spillere per lag
o Nybegynner: maks. 20 spillere
- Spillerne vil på første trening bli registrert med kontaktinfo. og annen aktuell informasjon: studentstatus; tidligere nivå/lag og/eller klubb; hvilke(t) lag man ønsker å spille for; spillerposisjon(er); planer om utveksling/flytting ila. sesongen; dommerkurs; trenerkurs. Trenerne sørger for at spillerne blir registrert. Kim har overordnet ansvar for registreringen. Resten av trenerutvalget og styret bidrar ved behov.
- Forslag til tidsfrister for uttak (endelige frister avtales i samarbeid med trenerne):
 D1: mandag 24. august
 H1: onsdag 26. august
 D2: torsdag 27. august
 D3/H2: tirsdag 1. september
 D4/H3: torsdag 3. september
 D5/H4: tirsdag 8. september
 D6: torsdag 10. september
 (D7: tirsdag 15. september)

5) Mål for sesongen 2015/2016 v/ Helene
- Forslag til vedtak:
Trener(e) kommer fram til lagspesifikke mål for sesongen i samarbeid med spillerne.
Styret foreslår at det blir tatt utgangspunkt i følgende mål:
o Seriespill
 D1 og H1: pallplassering i 1. divisjon
 D2 og H2: pallplassering i 2. divisjon
 D3 og H3: pallplassering i 3. divisjon (opprykk til 2. divisjon)
 H4: pallplassering i 4. divisjon (opprykk til 3. divisjon)
 D4: 6. plass eller bedre i 3. divisjon
 D5: 12. plass eller bedre i 3. divisjon
 D6: 6. plass eller bedre i 4. divisjon
 D7: inn i seriespill, plassering er ikke viktig
o NM
 D2 og H2: komme videre fra innledende runde (vinne turneringen 26-27 september)
 D1 og H1: komme til kvartfinaler
- Vi formidler dette på trenermøtet som ønsker fra styret, og oppfordrer trenerne til å sette egne mål med lagene på første lagmøte etter uttaket er gjort.

6) Sponsorarbeid v/ Ida
- Signaler fra H1 om at mange gir seg, dette var nok litt overdrevet. H1/D1 ønsker sponsorer på grunn av priser. Ett medlem i styret som jobber med sponsorer – forslag Magnus (H1). D1 og H1 må ha en lagrolle som heter «sponsoransvarlig». Noen må være villige til å ta på seg dette.


7) Sosialt fremover v/Ida
- Ida, Helene og Malene har hatt et lite fint møte. Ida har lyst til å forbedre det sosiale i OSI. Har laget en plan over hva som skjer gjennom året. Før i OSI, var det fredagspils etter fellestrening. Jobbe litt for å få til små sosiale ting gjennom året. Jobbe for at medlemmene blir kjent på tvers av lag.

8) Dommerkurs v/ Malene

- 5. – 6. september – Instruktør Liv Turid Næri. Det blir muligens litt dyrere enn vi hadde tenkt – dommerpakke. Regelbok, kort og div. 200,- per pakke (per person). Vi har vedtatt (med et lite forbehold) at vi ikke skal kreve penger fra medlemmene. Prøver å åpne for 20 plasser – noen eksterne for å få litt inntekter.
- Malene snakker med Marlene om booking av grupperom og praksis. Tid: 16 timer sier instruktør, 10 sier forbundet. Marko sier 10, vi prøver å forholde oss til dette.
- Helene og Malene stiller fra styret.
- Klokkeslett: 6 timer lørdag 10-16, søndag: 12-16. +/-
- Påmeldingsfrist en uke før kurs. Påmelding fra klubben først, så se hva som er igjen av plasser.

9) Foreningsdagene v/ Dagrun
- Hvem blir med. UiO 17. august: Malene, Magnus. HiOA: 13. august – Malene.

10) Økonomi v/ Dagrun
- Generelt, revidert budsjett, til info foreningsdag søknad, regnskap 50 års-jubileet, søknad og budsjett treningssamling, mikasasport.
- Vi har betalt mye i startkontingent – ligger i minus, men inntekter fra medlemmene kommer i de neste ukene.
- Dagrun reviderer gruppebudsjettet etter tildelingen.
- Har bestilt brosjyrer – 1100 – UiO, HiOA, uttak.
- 50års-jubileum – 10 000 i minus.
- Budsjett treningssamling – Dagrun setter opp.
- Søke om utviklingsmidler til treningssamling og dommerkurs.
- Sparebankstiftelsen – baller.

11) Treningssamling

12) Idrettsdag – fadderuker.

13) Neste møte – etter trenermøtet mandag 17.?
HeleneJ
Rutinert og god
Rutinert og god
 
Innlegg: 25
Registrert: 09 Mar 2006, 22:35

Gå til Referater fra styremøter

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron