Side 1 av 1

Innkalling – årsmøte i OSI Volleyball 2015

InnleggSkrevet: 09 Nov 2015, 21:21
HeleneJ
Årsmøtet i OSI Volleyball holdes mandag 7. desember kl. 18.00 på Domus Athletica.

Frist for innmelding av saker er 14 dager før møtet, dvs mandag 23. november. Saker sendes til volley-styret@osi.uio.no.

Alle betalende medlemmer har stemmerett og talerett og kan fritt møte opp på årsmøtet hvor vi gjennomgår og stemmer over innkomne saker, godkjenner årsrapporten og velger nytt styre.

Sakslisten vil bli publisert senest 30. november.


Mvh
Styret

Re: Innkalling – årsmøte i OSI Volleyball 2015

InnleggSkrevet: 01 Des 2015, 15:44
HeleneJ
Her kommer saksliste til årets årsmøte! Alle som har betalt OSI-avgift har tale- og stemmerett, og oppfordres til å møte.

Saksliste:

Sak 1 Åpning

Sak 2 Godkjenning av de fremmøtte representantene

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden

Sak 4 Godkjenning av sakslisten

Sak 5 Konstituering

Sak 6 Årsberetning

Sak 7 Regnskap og budsjett med aktivitetsplan

Sak 8 Innkomne saker (skal diskuteres, og stemmes over):

- Drakter v/ Lise Andreassen/Helene Jonassen

- Visjoner og verdier v /Malene Konradsen

Sak 9 Kontingent

Sak 10 Valg av nye styremedlemmer og valgkomité for 2016Vel møtt!