Side 1 av 1

Innkalling – årsmøte i OSI Volleyball 2016

InnleggSkrevet: 28 Okt 2016, 14:05
HeleneJ
Årsmøtet i OSI Volleyball holdes mandag 28. november kl. 18.00 på Domus Athletica.

Frist for innmelding av saker er 14 dager før møtet, dvs. mandag 14. november. Saker sendes til volley-styret@osi.uio.no.

Alle betalende medlemmer har stemmerett og talerett og kan fritt møte opp på årsmøtet hvor vi gjennomgår og stemmer over innkomne saker, godkjenner årsrapporten og velger nytt styre.

Sakslisten vil bli publisert senest 21. november.


Mvh
Styret

Re: Innkalling – årsmøte i OSI Volleyball 2016

InnleggSkrevet: 24 Nov 2016, 15:57
HeleneJ
Sakslisten for møtet blir følgende:

Sak 1 Åpning

Sak 2 Godkjenning av de frammøtte representantene

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden

Sak 4 Godkjenning av sakslisten

Sak 5 Konstituering

Sak 6 Årsberetning

Sak 7 Regnskap

Sak 8 Kontingent

Sak 9 Budsjett og aktivitetsplan

Sak 10 Valg


Mvh Styret (som beklager forsinkelsen)