Side 1 av 1

Vi får nye nettsider! I overgangsfasen bruker vi Facebook.

InnleggSkrevet: 11 Jul 2017, 10:02
HeleneJ
OSI sentralt er i gang med å designe nye nettsider, inkludert ny løsning for medlemsregistrering. Målet er at nettsidene skal være på plass til semesterstart. OSI Volleyball vil dermed (forhåpentligvis) få ny nettside i løpet av august 2017. I påvente av at de nye nettsidene er på plass vil informasjon fra styret om oppstart, uttak osv. legges ut på Facebook-siden vår.
Mvh
Styret