Side 1 av 1

Betale seg ut av dugnad

InnleggSkrevet: 18 Sep 2007, 15:02
Hedda
Pengene betales til OSI sin konto: 6094 05 00586.

Merk innbetalingen:

VOLLEYBALL - LAG- NAVN- "dugnadspenger"

eks:
Volleyball-D1-Eira Larsen M- "dugnadspenger"

Og.. gi beskjed til Hedda på mail: h.s.b.finstad@uv.uio.no


Hilsen Eira ,
økonomiansvarlig i Volleyballgruppa OSI