Side 1 av 1

Dugnadsinnbetaling, purring!!! se mail

InnleggSkrevet: 09 Mai 2010, 20:37
thomasber
Til alle som ikke betaler

Vi registrerer at mange fremdeles ikke har betalt dugnadspenger for sesong 09/10, det må dere gjøre nå.

Konsekvensene vil følge neste sesong hvor dere kan bli utestengt fra volleyballspill!
I tillegg kan klubbskifte til andre studentlag bli nektet dersom dere har utestående beløp hos oss!

Betal straks

Pengene skal inn på konto: 6094 05 00586
Merk betalingen: VOLLEYBALL - LAG - NAVN - DUGNADSPENGER 09/10
(eksempel: volleyball - H2 - Ola Nordmann - dugnadspenger 09/10)

Takk til alle som har betalt

Mvh OSI Volleyball