Side 1 av 1

Saksliste til årsmøte i OSI Volleyball

InnleggSkrevet: 24 Nov 2010, 14:27
Jonas
Årsmøte i OSI Volleyball holdes torsdag 2. desember klokken 1700 i OSI-rommet ved Domus Atletica.

Sak 1 Åpning (Velkommen v/leder og få årsmøtet lovlig satt)

Sak 2 Godkjenning av de fremmøtte representantene

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden (hvordan forholde seg ved ønske om ordet)

Sak 4 Godkjenning av sakslista

Sak 5 Konstituering (valg av møteleder, sekretær og 2 personer til underskriving av protokollen)

Sak 6 Årsberetning

Sak 7 Regnskap og budsjett med aktivitetsplan

Sak 8 Forslag til dugnadsdispensasjon for trenere (motregning mot lønn)

Sak 9 Forslag til dugnadsgodtgjørelse til styremedlemmer

Sak 10 Kontingent (fastsettelse av kontingent)

Sak 11 Valg av styre (Leder, Nestleder og Økonomisjef)