Side 1 av 1

Dugnad Totalreform 11.12.10 VIKTIG Mannskapsliste med info

InnleggSkrevet: 09 Des 2010, 17:29
thomasgolfspilleren
Følgende skal jobbe dugnad lørdag http://kart.gulesider.no/m/I1t4m LYKKE TIL
Oppmøtetidspunkt er klokken 08.00, møt helst litt før. Dugnaden er trolig ferdig noe mellom 12.00 - 16.00.

Dato: 11.12.10
Klokkeslett: 08:00 – ca 12:00 – 16:00
Fremmøteadresse: Gullhaug Torg 4a
Prosjektleder: Nille Nilsen 92454633

Mette Karlsen D1 47382666
Annike Reimer D3 98468884
Hana Bainova D2 +420723725729
Maiken Bomvik D1 99381920
Linda Krause D2
Birte Seland Sundsdal D2 91592520
Kofi Opuko H4 98804559
Morten Andreas Løchen H4 95917270

Alt flyttegods er merket med en merkelapp som indikerer i hvilken etasje og hvilket rom godset skal plasseres i.
I hvert enkelt rom henger det en tegning som viser hvor godset skal plasseres. Deltagerne må følge denne nøye.
Deltagerne må lese merkingen av godset. Gods som ikke er merket eller er merket med «la stå», «selges» , «skal ikke flyttes», skal ikke røres.
Pappesker skal plasseres på gulvet.