Side 1 av 1

PÅMINNING

InnleggSkrevet: 22 Mar 2011, 23:28
Astri
Det mange som framleis ikkje har betalt OSI-avgift og dugnad. Fristen er forlengst ute, og alle som har uteståande har fått beskjed om det fleire gongar. Likevel er det mange som framleis ikkje har betalt. Ber difor om at alle trenarar og oppmenn følger opp dette grundig!

Vi minner om at OSI-avgifta er eit viktig inntektsgrunnlag for klubben. Konsekvensen for dei som ikkje betalar er utestengelse frå OSI og nekta overgang til andre klubbar.

Viss du er usikker på om du har betalt osi-avgifta kan du sjekke dette ved å logge deg inn på osi sine hovudsider. Hugs at du skal betale for kvart semester, altså både haust 2010 og vår 2011. Når det gjeld dugnadsdepositum/dugnadsarbeid kan spørre trenar på laget ditt, eller kontakte økonomiansvarleg (e-post: astri_@hotmail.com).

Vi ynskjer alle lag lykke til i sesonginnspurten!

Mvh,
Styret