Side 1 av 1

Refusjon av utlegg, dommarkvitteringar o.l

InnleggSkrevet: 11 Apr 2011, 12:37
Astri
Frist for å levere krav til klubben frå sesongen 2010-2011 er 30.april. Fyll ut løns- og refusjonsskjema (som ligg under fana "Filer", legg ved originale kvitteringar (som skal vere lett å forstå - viss ikkje MÅ forklaring vedleggast), og lever i OSI volleyball si hylle i 2. etasje på Domus.

PS: Lag som ynskjer å delta på EKEBERG CUP får dekka påmeldingsavgifta av klubben. :D For laga som ynskjer dette er det fint om eg får beskjed, så eg veit kor mange det gjeld. Lever refusjonsskjemaet så snart dykk har kvitteringa klar.

Mvh, økonomiansvarleg; astri_@hotmail.com