Side 1 av 1

Treningssamling

InnleggSkrevet: 15 Aug 2012, 18:41
Shwingh
Velkommen til årets treningssamling.

Det blir en fantastisk helg hvor vi kommer til å bli bedre kjent med hverandre, trene ferdigheter, spille Volleyball, ha sosiale aktiviteter og selvsagt feste.

Påmelding skjer ved å betale 200 kr til konto 97224905134.
Dette inkluderer mat under selve samlingen.
Husk å skrive fullt navn og Treningssamling på betalingen.
Dette trengs for å kunne registerer dere i systemet.
Frist for påmelding er fredag den 07.09.12.
Husk også å skrive dere opp i OSI-kalenderen.

Vi er så heldige å få Ragnar Wisløff og Geir Eithun som trenere, samt Anne Mial og Erlend Mæland.

Vi får også Oslo Sportslager på besøk. De kommer med sko, Volleyballutstyr med mer... De stiller med inntil 30% rabbat på varene.

På kvelden er det fest på Myrens, hvor OSI volleyball har hatt mange gode arrangement tidligere, hvor dansegulvet har fått virkelig kjørt seg.

Bli med på årets Kickoff :D


English

Welcome to this years training camp held in Oslo.
It will be a fantastic event, with bonding of friendships, improving skills, playing volleyball and of course socializing.

To registrate, you need to pay 200 kr to account 97224905134.
This includes lunch and snacks.
Important that you state your name and Trainingcamp when you pay. Payment must be registrated before september 7th.
You will also need to register at the calendar on the OSI volleyball homepage.

Volleyballsupplies will be available for discounted prices.

There will be a massive party on saturday at Myrens for people attending the training camp.

Come joine the kickoff :D

Re: Treningssamling

InnleggSkrevet: 23 Aug 2012, 18:58
Shwingh
By the way.

Kontoen som er oppgitt, tilhører ikke OSI, men arrangement ansvarlig.
Bare adresser den til M. Singh 0463 Oslo.