Side 1 av 1

Innkalling til årsmøte for OSI Volleyball 2014

InnleggSkrevet: 04 Nov 2014, 10:30
YngvildSchei
Årsmøtet i OSI Volleyball holdes mandag 1. Desember kl 18.00. Møtested vil bli Chateau Neuf eller politiskolen. Frist for innmelding av saker er 14 dager før møtet, dvs mandag 17. november. Alle betalende medlemmer har stemmerett og talerett og kan fritt møte opp på årsmøtet hvor vi gjennomgår og stemmer over innkomne saker, godkjenner årsrapporten og velger nytt styre.

Det blir servert pizza og vi har planlagt en hyggelig sosial samling i etterkant, og håper derfor at så mange som mulig ønsker å bli igjen etter årsmøtet.