Dokument sist endret: 1.9.2016 kl. 10.22
facebook OSI kickass volleyball

Medlemskontingent og lisens

Som nytt medlem er det en del å sette seg inn i og vi skal med dette skrivet forsøke å forklare så godt vi kan hvilke praktiske ting du må sette deg inn i ved sesongstart :)

Praktisk om avgifter

OSI sine avgifter

Man betaler via "Min Idrett", se veiledning på hovedsiden til OSI, www.osi.no. På "Min Idrett" registreres ny bruker, eller man logger inn med tidligere registrert brukerprofil. Etter innlogging finner man klubben "Oslostudentenes idrettsklubb" og huker av for "Volleyball" og "Volleyball (gren)". Deretter mottak man en e-post med instrukser - følg disse instuksene! Det er tre ulike avgifter som skal betales: 1. Fellesavgift, 2. Volleyball-kontingent, 3. Dugnadsdepositum. Dette må gjentar ved startet vårsemesteret - men da skal man kun betale 1. Fellesavgift og 2. Volleyball-kontingent fordi dugnad kun betales én gang i året.

Adgangskort

I tillegg kommer adgangskortet til treningssentrene vi holder til i, som gir adgang til styrketrening, saltrening, svømming og andre fordeler som billig idrettsmassasje, fysio og personlig trener.

Dugnad

De fleste klubber er i stor grad drevet av dugnadsarbeid og OSI er ikke noe unntak. Innen 1.november skal alle ha betalt inn et dugnadsdepositum som man kan få refundert dersom man jobber dugnad. Man slipper å betale depositumet dersom man jobber dugnad før 1.november. Det er flere muligheter til jobbing, så det skulle ikke være noe problem å få pengene refundert, dersom det er ønsket.

Lisens

Hvert lag har en lisensansvarlig som følger opp at du har betalt lisens via Min idrett slik at du har anledning til å spille kamper. Denne lisensen er en forsikring fra forbundet dersom skader skulle oppstå. Disse pengene går til forbundet. Betalingene er som følger:

  OSI Kontingent Fellesavgift Dugnadsdepositum Adgangskort Lisens
Nybeg. 275 x2 120 x2 500 Se liste 0
4 div. 275 x2 120 x2 900 Se liste 790
3 div. 275 x2 120 x2 1100 Se liste 790
2 div. 275 x2 120 x2 1200 Se liste 790
1 div. 275 x2 120 x2 1600 Se liste 1280
Elite 275 x2 120 x2 1800 Se liste 1435
Ikke student 550 x2 200 x2 500-1800 Se liste 0/790/1280
Prisene ble oppdatert høsten 2016

 

Ikke bli skremt av avgiftene – man jobber vekk dugnadsdepositum og fordeler dette beløpet på to semestre. Da blir det plutselig ikke så mye å betale likevel.

Som trener slipper man å betale for adgangskort, og som styremedlem slipper man å betale dugnadsdepositum.

Treninger

Før treninger skal man hente sugekopp og sveiv, henholdsvis i resepsjonen på Blindern, eller i utstyrsrommet på Domus. Det er VELDIG VIKTIG at dette blir levert tilbake. Hengelåsene vi har på skapene/kurvene har kode. Henvend deg til treneren din for å få koden.