Dokument sist endret: 15.9.2015 kl. 13.07
facebook OSI kickass volleyball

Oppgaver på laget

For å holde orden, og dermed gjøre det lettere både for styret og for de enkelte lag, har styret vedtatt at følgende oppgaver skal fordeles på lagets spillere. Oppgavene bør fordeles mest mulig rettferdig, men det er greit at en spiller har to eller flere oppgaver. Enkelte oppgaver kan være mer tidkrevende enn andre.

Følgende ansvar skal fordeles:
Oppgave Beskrivelse
Oppmann ansvar for å melde på laget til turneringer. Dommerpåminnelse og påminnelser til andre lag før kampavvikling. Ansvar for kampavvikling – administrativt. Sende inn kampresultater på vegne av laget. Gjøre seg kjent med reglementet. Hjelpe trener(e) med å oppdatere laglistene. Oppmannen står som kontaktperson for laget hos region og forbund.
Kaptein ansvar for kommunikasjon mellom trener(e) og spillere. Ansvar for spillegruppa på trening og kamp dersom trener ikke er tilstede. Kommunikasjon med dommere under kampavvikling.
Torpedo Torpedo: kontaktperson for torpedo i styret. Skal sørge for at alle lagets spillere har betalt kontingent og dermed er gyldige medlemmer av OSI Volleyball
Lisensansvarlig Lisenskvitteringer for alle lagets spillere skal medbringes på alle kamper og turneringer og forevises dommerne. Lisensansvarlig har ansvar for at dette blir gjort.
Betaling av dommerutgifter En person skal ha ansvaret for å betale dommerhonorar ved hjemmekamper, og halve reisegodtgjørelsen ved bortekamper, slik reglementet krever. Denne personen må alltid huske kvittering fra alle utlegg, og er den eneste som kan motta penger fra klubben for dommerutlegg.
Ballansvarlig ansvar for å ha med baller til og fra kamp, samt ansvar for opprydning i materialrom på Blindern og Domus etter hver trening.
Nettansvarlig ansvar for å fordele opp- og nedrigg av nett.
Drakt- og skademateriellansvarlig sørge for at drakter og førstehjelpsutstyr medbringes. Vasker draktene etter kamp/turnering.
Funksjonæransvarlig har ansvaret for at laget stiller med det antall funksjonærer som er gitt laget i oppgave ved andre lags hjemmekamper. Liste over lagets funksjonæransvar vil bli delt ut ved et senere tidspunkt.
Sosialt ansvarlig Kontakt med styret ved arrangementer og ansvar for sosial avvikling i laget.
Dugnadsansvarlig

kontakt med dugnadsansvarlig i styret.

For å få igjen dugnadspenger etter å ha jobbet under en av våre dugnader, må man fylle ut et refusjonsskjema. Det finner man enten på kontoret på Domus ( i andre etasje) eller i nedlastbar form på: http://www.osi.uio.no/volleyball/download.php

Der fyller man ut gruppenr: 24, gruppenavn: Volleyball, og dine opplysninger. Deretter fyller man ut hva dugnaden gikk ut på, totalt antall timer, og dato for hendelsen. Skjemaet må deretter sendes inn til økonomiansvarlig (med underskrift) eller legges i Volleyball-hyllen på Domus.

Sesongens siste frist for tilbakebetalinger er 1. mars. Derfor må du ha jobbet ferdig og sendt skjemaet inne

Reiseansvarlig ansvar for å planlegge og informere om lagets reiser til og fra kamp/turnering. Ansvar for å fordele reiseutgifter etter reiser. Anbefaler reiseansvarlig å opprette en reisekasse


Valid XHTML 1.0 Strict