Dokument sist endret: 21.3.2017 kl. 9.45
facebook OSI kickass volleyball

Styret i OSI Volleyball

Styret i OSI Volleyball består av et variabelt antall medlemmer, men alle lagene i seriespill bør ha en representant i styret. Styret velges av årsmøtet.

E-post til styret:    volley-styret@osi.uio.no

Referater fra styremøter

Medlemmer i styret
Leder:
[Line]
Line Jastret Albertsen(D2)
Telefon mob: 91676877
E-post: line.jastrey@gmail.com

Styreformannen er klubbens leder og er ansvarlig for alt klubben foretar seg. Er klubbens ansikt utad.

Nestleder:
[Malene]
Malene Konradsen (D2)
Telefon mob: 93867017
E-post: malenekonradsen@gmail.com

Nestleder tar over for leder når denne er borte, og deler på ansvaret når dette er naturlig.

Sportslig leder:
[Mari]
Mari Hunstad Ask (D2)
Telefon mob: 48069995
E-post: mari.ask@gmail.com

Sportslig leder har ansvaret for alle trenerne.

Sportslig leder:
[Isak]
Isak Foyn Wahlqvist (H3)
Telefon mob:
E-post: isakfw92@gmail.com

Sportslig leder har ansvaret for alle trenerne.

Torpedo:
[Viljar]
Helene Jonassen (D2)
Telefon mob: 91302523
E-post: helenejonassen@hotmail.com

Torpedoen passer på at alle betaler kontingent.

Økonomiansvarlig:
[Dagrunn]
Guro Oksavik Mestad (D3)
Telefon mob:
E-post: guro.mestad@gmail.com

Økonomiansvarlig har ansvaret for klubbens økonomi. Kun leder og økonomiansvarlig kan godkjenne innkjøp av utstyr eller lignende utgifter. Økonomiansvarlig har ansvar for å utarbeide budsjett og regnskap og vedlikeholde dette, samt informere resten av styret om økonomispørsmål i løpet av sesongen.

Dugnadsansvarlig:
[Marte]
Marte Lund Saga (D3)
Telefon mob: 97413355
E-post: marte.lundsaga@gmail.com

Dugnadsansvarlig har ansvaret for å skaffe dugnader, informere om disse til klubbens medlemmer, samt arrangere dugnader. Dette er gjerne mer enn en person fordi det er endel arbeid knyttet til dette. Dugnadsansvarlig passer også på at alle medlemmer deltar på det antall dugnadstimer som er fastlagt for en sesong, eller at medlemmene betaler seg ut fra dugnad dersom de ønsker det istedenfor å delta på dugnader.

Arrangement- og sosialt ansvarlig:
[Erlend]
Maren Hatlestad (D1)
Telefon mob:
E-post: maren.hatlestad@hotmail.no

Sosialt ansvarlig har ansvaret for å planlegge og arrangere sosiale sammenkomster, herunder Bayer-cup, hyttetur, julebord og OSI Beach Open.

Materialansvarlig:
[Monica]
Monica Alnes (D1)
Telefon mob: 92643966
E-post: monicaralnes@hotmail.com

Materialansvarlig sørger for at klubben til en hver tid har tilgang på utstyret de trenger.

Sekretær:
[Helene]
Stine Hvidsten Jensen (D2)
Telefon mob:
E-post: stinejensen220@gmail.com

Sekretæren er ansvarlig for å kalle inn til styremøter, holde rede på dagsorden. Sekretæren vil også føre referater fra styremøtene og publisere de på websiden.

Web:
[Ukjent]
Ikke satt ()
Telefon mob:
E-post:
Web har ansvar for å oppdatere nettsider, og bidra til en teknologisk fremgang i gruppen. Du vil også få muligheten til å administrere dokumentasjonssystemer(Confluence) som er en standard i næringslivet.
Styremedlem:
[Line]
Dennis Fjellseth (H3)
Telefon mob:
E-post: dennisfjellseth@gmail.com

Styremedlemmer avlaster de andre i styret og tar seg av forefallende oppgaver.

Styremedlem:
[Maria]
Magnus Holhjem (H3)
Telefon mob:
E-post: holhjem@hotmail.com

Styremedlemmer avlaster de andre i styret og tar seg av forefallende oppgaver.Valid XHTML 1.0 Strict